Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Terminologia prawnicza po angielsku- kurs intensywny

Prowadzący: dr Magdalena Perdek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 12.01.2018 16:45 - 20:00
2. poniedziałek 15.01.2018 16:45 - 20:00
3. środa 17.01.2018 16:45 - 20:00
4. poniedziałek 22.01.2018 16:45 - 20:00
5. poniedziałek 29.01.2018 16:45 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawową terminologią prawniczą w języku polskim i angielskim oraz specyfiką funkcjonowania systemu common law w wybranych krajach anglojęzycznych. W trakcie kursu tłumaczone będą fragmenty najczęstszych tekstów w obrocie prawnym np. pozew, testament, akt notarialny.

Wymagany poziom języka angielskiego - B2.

Tematyka kursu

 1. Angielski język prawniczy
 2. Prawo rzeczowe
 3. Prawo spadkowe
 4. Prawo rodzinne
 5. Postępowanie cywilne
 6. Postępowanie karne

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

 • rozumiał  oraz umiał przetłumaczyć na język angielski podstawowe instytucje prawa polskiego oraz common law
 • będzie umiał wykorzystać zdobytą wiedzę przy czytaniu i rozumieniu tekstów dotyczących zagadnień prawnych
 • umiał przetłumaczyć krótkie teksty prawnicze np. umowę o pracę, testament, pozew
 • potrafił opisać podstawowe zagadnienia postępowania cywilnego i karnego w Polsce i krajach anglojęzycznych

Metody pracy

prezentacja multimedialna, praca z tekstem


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test: tłumaczenie terminów oraz zdań z angielskiego na polski i odwrotnie

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów