Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Terminologia prawnicza po polsku i angielsku

Prowadzący: dr Magdalena Perdek


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.01.2022 17:00 - 20:00
2. piątek 28.01.2022 17:00 - 20:00
3. wtorek 1.02.2022 17:00 - 20:00
4. piątek 4.02.2022 17:00 - 20:00
5. wtorek 8.02.2022 17:00 - 20:00
6. piątek 11.02.2022 17:00 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawową terminologią prawniczą w języku polskim i angielskim oraz specyfiką ich tłumaczenia biorąc pod uwagę inne systemy prawne w Polsce i  krajach common law. W trakcie kursu tłumaczone będą fragmenty najczęstszych tekstów w obrocie prawnym np. umowa, pozew, testament, pełnomocnictwo, akt notarialny.

Wymagany poziom języka angielskiego – B2+

Tematyka kursu

  1. Polska i angielska terminologia prawnicza – 4h
  2. Prawo zobowiązań (umowy) – 2h
  3. Prawo rzeczowe – 2h
  4. Prawo rodzinne – 2h
  5. Prawo spadkowe – 2h
  6. Postępowanie cywilne – 4h
  7. Prawo i postępowanie karne – 4h

Efekty uczenia się

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

  • znał słownictwo oraz frazeologię typowe dla angielskiego i polskiego języka prawniczego
  • będzie umiał wykorzystać zdobytą wiedzę przy czytaniu i rozumieniu podstawowych dokumentów prawniczych (np. umowa, testament, pełnomocnictwo)
  • umiał przetłumaczyć fragmenty wybranych dokumentów prawniczych na język angielski i polski. 

Metody pracy

prezentacja multimedialna, omówienie zagadnień (około 120 minut), ćwiczenia tłumaczeniowe i leksykalno-terminologiczne, ćwiczenia na słuchanie (wykonywane przez słuchaczy samodzielnie online w czasie każdych zajęć – 60 minut pracy własnej słuchaczy)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test ze słownictwa