Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Terminologia prawnicza po polsku i angielsku

Prowadzący: dr Magdalena Perdek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.06.2021 17:00 - 20:00
2. czwartek 24.06.2021 17:00 - 20:00
3. wtorek 29.06.2021 17:00 - 20:00
4. czwartek 1.07.2021 17:00 - 20:00
5. wtorek 6.07.2021 17:00 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawową terminologią prawniczą w języku polskim i angielskim oraz specyfiką ich tłumaczenia biorąc pod uwagę inne systemy prawne w Polsce i  krajach common law. W trakcie kursu tłumaczone będą fragmenty najczęstszych tekstów w obrocie prawnym np. umowa, pozew, testament, pełnomocnictwo, akt notarialny.

Wymagany poziom języka angielskiego – B2+

Tematyka kursu

 1. Polska i angielska terminologia prawnicza – 4h
 2. Prawo zobowiązań (umowy) – 2h
 3. Prawo rzeczowe – 2h
 4. Prawo rodzinne – 2h
 5. Prawo spadkowe – 2h
 6. Postępowanie cywilne – 4h
 7. Postępowanie karne – 4h

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

 • znał słownictwo oraz frazeologię typowe dla angielskiego i polskiego języka prawniczego
 • będzie umiał wykorzystać zdobytą wiedzę przy czytaniu i rozumieniu podstawowych dokumentów prawniczych (np. umowa, testament, pełnomocnictwo)
 • umiał przetłumaczyć fragmenty wybranych dokumentów prawniczych na język angielski i polski. 

Metody pracy

prezentacja multimedialna, omówienie zagadnień (około 120 minut), ćwiczenia tłumaczeniowe i leksykalno-terminologiczne, ćwiczenia na słuchanie (wykonywane przez słuchaczy samodzielnie online w czasie każdych zajęć – 60 minut pracy własnej słuchaczy)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test ze słownictwa

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów