Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Teste dein Deutsch (B2)

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 310,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 30.03.2023 17:00 - 18:30
2. czwartek 13.04.2023 17:00 - 18:30
3. czwartek 20.04.2023 17:00 - 18:30
4. czwartek 27.04.2023 17:00 - 18:30
5. czwartek 11.05.2023 17:00 - 18:30
6. czwartek 18.05.2023 17:00 - 18:30
7. czwartek 25.05.2023 17:00 - 18:30
8. czwartek 1.06.2023 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zajęcia adresowane są do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności językowe na poziomie B2. Na zajęciach będą rozwiązywane testy leksykalno-gramatyczne oraz ćwiczenia leksykalne w urozmaiconej formie.

Tematyka kursu

Zamierzeniem kursu jest poznanie, przypomnienie sobie oraz utrwalenie zagadnień gramatycznych oraz słownictwa z poziomu B2.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- utrwalą znajomość struktur gramatycznych na poziomie B2

- poszerzą słownictwo na poziomie B2

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego

- zyskają umiejętność rozwiązywania różnego typu testów

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w parach/grupach, praca na forum.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.