Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Teste dein Deutsch (B2)

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 345,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.10.2023 18:00 - 19:30
2. wtorek 7.11.2023 18:00 - 19:30
3. wtorek 14.11.2023 18:00 - 19:30
4. wtorek 21.11.2023 18:00 - 19:30
5. wtorek 28.11.2023 18:00 - 19:30
6. wtorek 5.12.2023 18:00 - 19:30
7. wtorek 12.12.2023 18:00 - 19:30
8. wtorek 19.12.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zajęcia adresowane są do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności językowe na poziomie B2. Na zajęciach będą rozwiązywane testy leksykalno-gramatyczne oraz ćwiczenia leksykalne w urozmaiconej formie.

Tematyka kursu

Zamierzeniem kursu jest poznanie, przypomnienie sobie oraz utrwalenie zagadnień gramatycznych oraz słownictwa z poziomu B2.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- utrwalą znajomość struktur gramatycznych na poziomie B2

- poszerzą słownictwo na poziomie B2

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego

- zyskają umiejętność rozwiązywania różnego typu testów

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w parach/grupach, praca na forum.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów