Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Tłumaczenia wspomagane komputerowo dla początkujących

Prowadzący: dr Karolina Waliszewska


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 420,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 18.02.2023 8:00 - 14:45
2. sobota 25.02.2023 8:00 - 14:45
3. sobota 4.03.2023 8:00 - 14:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poznać podstawowe zasady działania programów typu CAT (ang. Computer Assisted Translation), wspomagających proces tłumaczenia.

Wymagany system operacyjny Windows (ewentualnie Mac z procesorem Intel z funkcją Boot Camp).

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje m. in. instalację i konfigurowanie ustawień programu SDL Trados Studio 2019, zapoznanie się z interfejsem użytkownika oraz formatami dokumentów źródłowych, tworzenie i konfigurowanie ustawień domyślnych, tworzenie i konfigurowanie pamięci tłumaczeń,  przygotowanie i wykorzystanie słownika SDL MultiTerm 2019.

Efekty uczenia się

 

Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi m. in.:

  • Konfigurować program do wspomagania tłumaczenia,
  • Wyjaśnić podstawowe terminy, m. in. tagi, konkordancja, tmx i in.,
  • Utworzyć projekt tłumaczeń,
  • Przetłumaczyć i zapisać projekt,
  • Utworzyć pamięć tłumaczeń,
  • Przygotować i wykorzystać słownik terminologiczny.

Metody pracy

 

Praca na podstawie programu Trados Studio 2019.  

  • praca indywidualna
  • praca w parach
  • praca w grupach
  • ćwiczenia praktyczne

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.