Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Tłumaczenie angielsko-polskie: teksty społeczno-ekonomiczne

Prowadzący: dr Anna Szczepaniak-Kozak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 3.10.2017 18:40 - 20:10
2. wtorek 10.10.2017 18:40 - 20:10
3. wtorek 17.10.2017 18:40 - 20:10
4. wtorek 24.10.2017 18:40 - 20:10
5. wtorek 7.11.2017 18:40 - 20:10
6. wtorek 14.11.2017 18:40 - 20:10
7. wtorek 21.11.2017 18:40 - 20:10
8. wtorek 28.11.2017 18:40 - 20:10
9. wtorek 5.12.2017 18:40 - 20:10
10. wtorek 12.12.2017 18:40 - 20:10
11. wtorek 19.12.2017 18:40 - 20:10
12. wtorek 9.01.2018 18:40 - 20:10
13. wtorek 16.01.2018 18:40 - 20:10
14. wtorek 23.01.2018 18:40 - 20:10
15. wtorek 30.01.2018 18:40 - 20:10

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka angielskiego na polski ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia zasobów leksykalnych słuchaczy. Podczas zajęć słuchacze będą również rozwijać podstawowe umiejętności przekładu tekstu z uwzględnieniem poziomu jego formalności, grzeczności, reprezentowanego rejestru i stylu oraz zachowaniem spójności i logiczności tekstu docelowego.

Tematyka kursu

 1. Teoretyczne podstawy tłumaczenia pisemnego angielsko-polskiego oraz najczęstsze błędy tłumaczeniowe (6h)
 2. Grzeczność językowa w tłumaczeniu (4h)
 3. Analiza i przekład nazw własnych (4h)
 4. Analiza i przekład tekstów o tematyce społecznej (8h)
 5. Analiza i przekład tekstów o tematyce ekonomia (8h)

Efekty kształcenia

Po ukończeniu zajęć słuchacz:

 1. zna i prawidłowo dobiera podstawowe techniki tłumaczeniowe i rozpoznaje błędy tłumaczeniowe; dostosowuje rejestr tekstu do kontekstu za pomocą grzeczności językowej
 2. zna podstawowe metody interpretacyjne, mające zastosowanie do tłumaczenia tekstów ekonomicznych i społecznych w języku angielskim i polskim
 3. umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji
 4. potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych prac (tłumaczeń) pisemnych i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy

Metody pracy

Prezentacja, konwersatorium, praca w grupach, tłumaczenia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemne tłumaczenie z języka angielskiego na język polski.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów