Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Tłumaczenie audiowizualne. Przekład dialogów filmowych w praktyce

Prowadzący: mgr Mariusz Arno Jaworowski, dr Olga Witczak


Liczba godzin: 28


Cena kursu: 440,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 26.01.2022 18:00 - 19:30
2. środa 2.02.2022 18:00 - 19:30
3. środa 9.03.2022 18:00 - 19:30
4. środa 16.03.2022 18:00 - 19:30
5. środa 23.03.2022 18:00 - 19:30
6. środa 30.03.2022 18:00 - 19:30
7. środa 6.04.2022 18:00 - 19:30
8. środa 13.04.2022 18:00 - 19:30
9. środa 20.04.2022 18:00 - 19:30
10. środa 27.04.2022 18:00 - 19:30
11. środa 4.05.2022 18:00 - 19:30
12. środa 11.05.2022 18:00 - 19:30
13. środa 18.05.2022 18:00 - 19:30
14. środa 25.05.2022 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

Wymagania wstępne uczestnictwa:

Znajomość angielskiego na poziomie C2 (przynajmniej licencjat z anglistyki lub znajomość języka angielskiego na poziomie C2) oraz znajomość języka polskiego na poziomie C2.

Cele kursu

  1. Wprowadzenie do problematyki tłumaczenia audiowizualnego i aspektów teoretycznych tego rodzaju przekładu (wersja lektorska, napisy, dubbing).
  2. Praktyczne ćwiczenia z tworzenia wersji lektorskiej/napisów/dubbingu z języka angielskiego na język polski na specjalistycznej platformie online i w edytorze tekstu offline.

Tematyka kursu

Warsztaty dotyczą lokalizacji dialogów filmowych. Zajęcia rozpoczynają się od dwóch spotkań wprowadzających do tłumaczenia audiowizualnego ze szczególnym uwzględnieniem wersji lektorskiej, napisów i dubbingu w ujęciu teoretycznym – podstawowych pojęć, historii lokalizacji dialogów filmowych, aspektów technicznych i strategii tłumaczeniowych. Pozostałe spotkania mają charakter typowo praktyczny i skupiają się na ćwiczeniach opartych o materiały audiowizualne. Część ćwiczeń będzie do wykonania w specjalistycznym oprogramowaniu (na platformie online do wersji lektorskiej, napisów i dubbingu). Kurs opiera się w dużej mierze na omawianiu pracy własnej osób uczestniczących – wykonywanej w formie zadań domowych. Kurs kierowany jest zarówno do osób, które nie mają żadnego doświadczenia w tłumaczeniu audiowizualnym, jak i do tych, które chciałyby rozszerzyć swoją wiedzę o tym rodzaju tłumaczenia.

Efekty uczenia się

Osoba uczestnicząca zna podstawowe pojęcia oraz strategie tłumaczeniowe z zakresu tłumaczenia audiowizualnego.

Osoba uczestnicząca potrafi tworzyć wersję lektorską/dubbing/napisy do materiałów audiowizualnych w języku angielskim z wykorzystaniem specjalistycznej platformy.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialna i dyskusją.

Ćwiczenia praktyczne oparte o dyskusję na tematy wybranych materiałów audiowizualnych i ich tłumaczeń wykonane przez uczestników i uczestniczki (wymagane: komputer z dostępem do Internetu, edytor tekstu i przeglądarka Google Chrome do pracy własnej; MS Teams do dyskusji na spotkaniach).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (17h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie wersji lektorskiej/napisów/dubbingu do wybranego fragmentu wideo i omówienie zastosowanych strategii tłumaczeniowych.