Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie: warsztat podstawowy tłumacza

Prowadzący: dr Anna Szczepaniak-Kozak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski i polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 2.03.2017 18:40 - 20:10
2. czwartek 9.03.2017 18:40 - 20:10
3. czwartek 16.03.2017 18:40 - 20:10
4. czwartek 23.03.2017 18:40 - 20:10
5. czwartek 30.03.2017 18:40 - 20:10
6. czwartek 6.04.2017 18:40 - 20:10
7. czwartek 13.04.2017 18:40 - 20:10
8. czwartek 20.04.2017 18:40 - 20:10
9. czwartek 27.04.2017 18:40 - 20:10
10. czwartek 4.05.2017 18:40 - 20:10
11. czwartek 11.05.2017 18:40 - 20:10
12. czwartek 18.05.2017 18:40 - 20:10
13. czwartek 25.05.2017 18:40 - 20:10
14. czwartek 1.06.2017 18:40 - 20:10
15. czwartek 8.06.2017 18:40 - 20:10

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na polski ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia zasobów leksykalnych słuchaczy. Podczas zajęć słuchacze będą również rozwijać podstawowe umiejętności przekładu tekstu z uwzględnieniem poziomu jego formalności, reprezentowanego rejestru i stylu oraz zachowaniem spójności i logiczności tekstu docelowego.

Tematyka kursu

 1. Teoretyczne podstawy tłumaczenia pisemnego angielsko-polskiego (free/literal/functional translation, rejestr, formalność i styl w przekładzie na poziomie gramatyki i semantyki)
 2. Podstawowe techniki tłumaczeniowe
 3. Najczęstsze błędy tłumaczeniowe
 4. Analiza i przekład osobistych tekstów zawodowych: CV, list motywacyjny, dane osobowe
 5. Analiza i przekład tekstów o tematyce mikroekonomia: raporty, sprawozdania, zestawienia
 6. Analiza i przekład tekstów okolicznościowych: życzenia, przemówienia, gratulacje
 7. Analiza i przekład tekstów literackich: wiersz lub piosenka

Efekty kształcenia

Po ukończeniu zajęć słuchacz:

 • zna i prawidłowo dobiera podstawowe techniki tłumaczeniowe
 • zna podstawowe metody interpretacyjne, mające zastosowanie do tłumaczenia tekstów użytkowych, i fachowych w języku angielskim
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji
 • potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych prac (tłumaczeń) pisemnych i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy

Metody pracy

Prezentacja, konwersatorium, praca w grupach, tłumaczenia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemne tłumaczenie z języka angielskiego na język polski.