Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Toksykologia środowiska

Prowadzący: dr Aleksandra Ibragimow


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 24.03.2017 16:00 - 19:00
2. piątek 7.04.2017 16:00 - 19:00
3. piątek 28.04.2017 16:00 - 19:00
4. piątek 12.05.2017 16:00 - 19:00
5. piątek 26.05.2017 16:00 - 19:00
6. piątek 2.06.2017 16:00 - 19:00
7. piątek 16.06.2017 16:00 - 19:00
8. piątek 23.06.2017 16:00 - 19:00

Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Zapoznanie z terminologią naukową w ekotoksykologii, m.in. dawka progowa, dawka graniczna, efekt toksyczny.
 2. Przybliżenie uczestnikom podstawowych zagadnień z zakresu toksykologii środowiska.
 3. Przekazaniem wiedzy dotyczącej szkodliwego wpływu substancji zawartych w różnych elementach środowiska przyrodniczego – powietrzu, wodzie, glebie - na organizmy żywe, szczególnie człowieka.
 4. Przekazanie wiedzy z zakresu toksykologii żywności oraz charakterystykę najczęściej występujących chemicznych zanieczyszczeń środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem metali śladowych.
 5. Szczegółowa analiza zagadnienia toksykologii dymu tytoniowego połączona
  z aktywnymi zajęciami w laboratorium naukowo-badawczym.
 6. Przedstawienie sposobów ochrony organizmu przed toksynami.

 

Tematyka kursu

W ramach kursu zostanie przedstawiony aktualny stan wiedzy z zakresu toksykologii środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem toksykologii pierwiastków śladowych oraz dymu tytoniowego.

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć po ich zrealizowaniu będzie potrafił:

 1. Posługiwać się ze zrozumieniem poznaną terminologią naukową stosowaną w zakresie toksykologii środowiska
 2. Wymieniać i charakteryzować główne substancje toksyczne występujące
  w różnych elementach środowiska przyrodniczego, tj. woda, powietrze i gleba.
 3. Wymieniać i charakteryzować główne toksyny występujące w żywności.
 4. Wymieniać i charakteryzować główne toksyny występujące w dymie tytoniowym –
  w przypadku aktywnych palaczy przeprowadzone warsztaty w laboratorium naukowo-badawczym zmobilizują do rzucenia nałogu palenia papierosów.
 5. Wskazywać sposób ochrony przed toksynami występującymi w środowisku przyrodniczym.

Metody pracy

wykład otwarty połączono z możliwością aktywnego uczestniczenia w warsztatach w laboratorium naukowo-badawczym


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.