Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Tożsamość i tradycje kulinarne w Europie i na historycznych ziemiach polskich

Prowadzący: dr Karol Walczak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 27.01.2017 17:00 - 18:30
2. piątek 3.02.2017 17:00 - 18:30
3. piątek 10.02.2017 17:00 - 18:30
4. piątek 17.02.2017 17:00 - 18:30
5. piątek 24.02.2017 17:00 - 18:30
6. piątek 3.03.2017 17:00 - 18:30
7. piątek 10.03.2017 17:00 - 18:30
8. piątek 17.03.2017 17:00 - 18:30
9. piątek 24.03.2017 17:00 - 18:30
10. piątek 31.03.2017 17:00 - 18:30
11. piątek 7.04.2017 17:00 - 18:30
12. piątek 21.04.2017 17:00 - 18:30
13. piątek 28.04.2017 17:00 - 18:30
14. piątek 5.05.2017 17:00 - 18:30
15. piątek 12.05.2017 17:00 - 18:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

  • zaznajomienie słuchaczy z historią pożywienia w Polsce i w Europie;
  • przedstawienie teoretycznych ujęć jedzenia w perspektywie antropologii kulturowej
  • antropologiczna interpretacja współczesnych zachowań, nawyków i strategii kulinarnych

Tematyka kursu

Historia jedzenia i alimentacji od rewolucji neolitycznej po współczesność, zróżnicowanie kulinarne Europy, struktura społeczna a sposoby odżywiania się, jedzenie a nakazy religijne, kuchnie narodowe (wybrane przykłady) kuchnie regionalne (wybrane przykłady), żywienie zbiorowe, fast foody i jedzenie śmieciowe, współczesne mody kulinarne, jedzenie a ideologia, jedzenie a tożsamość społeczna i kulturowa.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu zajęć słuchacz: zna kluczowe zwroty i wydarzenie w historii kuchni od neolitu po współczesność; ma wiedzę na temat zróżnicowania kulinarnego Europy i potrafi wskazać jego genezę; zna najważniejsze ustalenia antropologii kulturowej związane z interpretacją zjawisk kulinarnych; potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać współczesne zachowania, nawyki i mody kulinarne w odniesieniu do ustaleń antropologii kulturowej.

 

Metody pracy

Słuchacze na każde kolejne zajęcia otrzymywać będą sugerowane lektury (podstawowa metoda pracy - praca z tekstem);


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.