Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Trening umiejętności społecznych

Prowadzący: dr Joanna Jarmużek


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 18:00 - 20:15
2. poniedziałek 19.03.2018 18:00 - 20:15
3. poniedziałek 26.03.2018 18:00 - 20:15
4. poniedziałek 9.04.2018 18:00 - 20:15
5. poniedziałek 16.04.2018 18:00 - 20:15

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem będzie przekazanie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej, asertywności i negocjacji oraz rozwinięcie umiejętności postępowania w zgodzie ze sobą w różnych trudnych sytuacjach życiowych. W dzisiejszym świecie niezwykle istotna staje się potrzeba adekwatnej i efektywnej reakcji behawioralnej, emocjonalnej i poznawczej w różnych sytuacjach życiowych, na które nie mamy gotowych schematów działania i które wymagają zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności w zupełnie nowy sposób. Poprzez miniwykłady oraz ćwiczenia warsztatowe realizowane będą treści mające na celu zdobycie praktycznych umiejętności, poszerzenia kompetencji oraz wiedzy związanej z komunikacją interpersonalną, asertywnością, negocjacjami oraz praktycznymi zastosowaniami w/w wiedzy.

Tematyka kursu

Skuteczna komunikacja interpersonalna i intrapersonalna.

Postawy życiowe i ich wpływ na nasze funkcjonowanie.

Asertywny dialog.

Podmiotowe komunikowanie się.

Sztuka asertywnego odmawiania.

Sytuacje trudne w życiu społecznym

Konflikt – typy, fazy, style

Radzenie sobie z manipulacją.

Skuteczne negocjacje.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik przyswoi określoną wiedzę i umiejętności, a szczególnie:

- znajomość zagadnień związanych z asertywnością (asertywna komunikacja, asertywne odmawiania)

- znajomość zasad skutecznej komunikacji

- znajomość metod, technik i stylów negocjacyjnych

- znajomość metod ochrony przed manipulacją i presją

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- umiejętność asertywnego reagowania na sytuacje trudne

- umiejętność podstawowych technik negocjacyjnych oraz technik radzenia sobie z manipulacją

Metody pracy

praca w grupach, praca indywidualna, gry społeczne


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów