Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Trening umiejętności społecznych

Prowadzący: dr Joanna Jarmużek


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.10.2018 18:30 - 20:45
2. poniedziałek 22.10.2018 18:30 - 20:45
3. poniedziałek 29.10.2018 18:30 - 20:45
4. poniedziałek 5.11.2018 18:30 - 20:45
5. poniedziałek 12.11.2018 18:30 - 20:45

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem będzie przekazanie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej, asertywności i negocjacji oraz rozwinięcie umiejętności postępowania w zgodzie ze sobą w różnych trudnych sytuacjach życiowych. W dzisiejszym świecie niezwykle istotna staje się potrzeba adekwatnej i efektywnej reakcji behawioralnej, emocjonalnej i poznawczej w różnych sytuacjach życiowych, na które nie mamy gotowych schematów działania i które wymagają zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności w zupełnie nowy sposób. Poprzez miniwykłady oraz ćwiczenia warsztatowe realizowane będą treści mające na celu zdobycie praktycznych umiejętności, poszerzenia kompetencji oraz wiedzy związanej z komunikacją interpersonalną, asertywnością, negocjacjami oraz praktycznymi zastosowaniami w/w wiedzy.

Tematyka kursu

  1. Postawy życiowe i ich wpływ na nasze funkcjonowanie.
  2. Skuteczna komunikacja interpersonalna i intrapersonalna.
  3. Wybrane uwarunkowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  4. Czym jest asertywność? Jak mogę stawać się bardziej asertywny/a?
  5. Sytuacje trudne w życiu społecznym.
  6. Czy konflikt to coś złego?
  7. Radzenie sobie z manipulacją i presją – podstawy wpływu społecznego.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik przyswoi określoną wiedzę i umiejętności, a szczególnie:

- znajomość zasad skutecznej komunikacji,

- znajomość postaw oraz umiejętności społecznych,

- znajomość zagadnień związanych z asertywnością,

- znajomość metod, technik i stylów negocjacyjnych,

- znajomość metod ochrony przed manipulacją i presją,

- umiejętność skutecznej komunikacji,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

- umiejętność asertywnego reagowania na sytuacje trudne,

- umiejętność radzenia sobie z manipulacją.

Metody pracy

elementy wykładu uczestniczącego, praca w grupach, praca indywidualna, gry społeczne


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

zadanie praktyczne