Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Trening umiejętności społecznych

Prowadzący: dr Joanna Jarmużek


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 29

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 18:15 - 20:30
2. poniedziałek 19.03.2018 18:15 - 20:30
3. poniedziałek 26.03.2018 18:15 - 20:30
4. poniedziałek 9.04.2018 18:15 - 20:30
5. poniedziałek 16.04.2018 18:15 - 20:30

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem będzie przekazanie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej, asertywności i negocjacji oraz rozwinięcie umiejętności postępowania w zgodzie ze sobą w różnych trudnych sytuacjach życiowych. W dzisiejszym świecie niezwykle istotna staje się potrzeba adekwatnej i efektywnej reakcji behawioralnej, emocjonalnej i poznawczej w różnych sytuacjach życiowych, na które nie mamy gotowych schematów działania i które wymagają zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności w zupełnie nowy sposób. Poprzez miniwykłady oraz ćwiczenia warsztatowe realizowane będą treści mające na celu zdobycie praktycznych umiejętności, poszerzenia kompetencji oraz wiedzy związanej z komunikacją interpersonalną, asertywnością, negocjacjami oraz praktycznymi zastosowaniami w/w wiedzy.

Tematyka kursu

Skuteczna komunikacja interpersonalna i intrapersonalna.

Postawy życiowe i ich wpływ na nasze funkcjonowanie.

Asertywny dialog.

Podmiotowe komunikowanie się.

Sztuka asertywnego odmawiania.

Sytuacje trudne w życiu społecznym

Konflikt – typy, fazy, style

Radzenie sobie z manipulacją.

Skuteczne negocjacje.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik przyswoi określoną wiedzę i umiejętności, a szczególnie:

- znajomość zagadnień związanych z asertywnością (asertywna komunikacja, asertywne odmawiania)

- znajomość zasad skutecznej komunikacji

- znajomość metod, technik i stylów negocjacyjnych

- znajomość metod ochrony przed manipulacją i presją

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- umiejętność asertywnego reagowania na sytuacje trudne

- umiejętność podstawowych technik negocjacyjnych oraz technik radzenia sobie z manipulacją

Metody pracy

praca w grupach, praca indywidualna, gry społeczne


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny