Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Tworzywa szkliste w starożytności

Prowadzący: dr Marta Krzyżanowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 30.03.2023 17:30 - 19:00
2. czwartek 6.04.2023 17:30 - 19:00
3. czwartek 13.04.2023 17:30 - 19:00
4. czwartek 20.04.2023 17:30 - 19:00
5. czwartek 27.04.2023 17:30 - 19:00
6. czwartek 4.05.2023 17:30 - 19:00
7. czwartek 11.05.2023 17:30 - 19:45

Informacje dotyczące programu kursu

 

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z technologią produkcji tworzyw szklistych (m.in.: ceramiki kwarcowej czy szkła właściwego), sposobów ich barwienia oraz formowania poszczególnych przedmiotów. Przedstawione zostaną sposoby badania tworzyw szklistych, którymi posługują się archeolodzy, aby jak najlepiej poznać wiedzę technologiczną człowieka w starożytności.

Tematyka kursu

Kurs będzie prezentował genezę tworzyw szklistych oraz ich rozwój w Mezopotamii, Egipcie oraz na terenach Europy. W trakcie bogato ilustrowanych wykładów, słuchaczowi zostaną przedstawione przedmioty tworzone z tworzyw szklistych – ceramiki kwarcowej (fajansu), szklistego fajansu i szkła. Omówione zostaną źródła pisane odnoszące się do szklarstwa (znane już z tabliczek klinowych), konkretne zabytki (paciorki czy naczynia) a także pozostałości archeologiczne świadczące o produkcji szkła oraz jego transporcie – piece szklarskie, pozostałości poprodukcyjne, sztabki szkła czy wraki statków.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

  • zna stosowaną terminologię odnoszącą się do tworzyw szklistych,
  • potrafi rozróżnić poszczególne tworzywa szkliste,
  • potrafi rozpoznać techniki formowania tworzyw szklistych w szczególności szkła,
  • zna surowce wykorzystywane produkcji tworzyw szklistych
  • potrafi rozpoznać charakterystyczne dla poszczególnych epok przedmioty szklane, potrafi je opisać

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.