Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

U źródeł etnodizajnu

Prowadzący: dr hab. Anna Weronika Brzezińska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 14.10.2017 10:00 - 13:15
2. sobota 28.10.2017 10:00 - 13:15
3. sobota 18.11.2017 10:00 - 13:15
4. sobota 2.12.2017 10:00 - 13:15
5. sobota 16.12.2017 10:00 - 13:15

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi historii rozwoju zainteresowań twórczością ludową (w zakresie tradycyjnego rękodzieła i rzemiosła) w Polsce.

Przekazanie wiedzy dotyczącej technik wykonywania i zdobienia wybranych rzemiosł: ciesielstwa i snycerstwa, plecionkarstwa, garncarstwa, tkactwa, wycinankarstwa, krawiectwa strojów ludowych, koronczarstwa, i hafciarstwa.

Pozyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej historii powstania ugrupowań artystycznych inspirujących się polskim rzemiosłem tradycyjnym i folklorem.

Zapoznanie się z twórczością artystów profesjonalnych pracujących w nurcie etnodizajnu.

Tematyka kursu

 1. Tradycyjne rękodzieło i rzemiosło w badaniach etnograficznych
 2. Krótka historia etnodizajnu od XIX wieku do czasów współczesnych
 3. Garncarstwo ludowe i jego zdobnictwo
 4. Tradycyjne budownictwo oraz zdobnictwo w drewnie
 5. Plecionkarstwo i słomkarstwo
 6. Plastyka obrzędowa
 7. Tkactwo tradycyjne i zdobnictwo tkanin
 8. Hafty, koronki i szamerunki
 9. Od odzieży codziennej, stroju ludowego i kostiumu scenicznego do wybiegów mody
 10. Promocja rękodzieła i rzemiosła na szlakach turystyki kulturowej

Zajęcia będą bogato ilustrowane materiałem fotograficznym pochodzącym z Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty oraz z badań własnych prowadzącej, prezentowane będą także autentyczne wyroby wiejskiego rękodzieła i rzemiosła. Każdy z wykładów będzie się składał z krótkiego wprowadzenia zarysowującego kontekst historyczny danej dziedziny rzemiosła, następnie omówione zostaną poszczególne techniki wykonywania i zdobienia, a następnie omówione wybrane projekty z nurtu etnodizajnu nawiązujące do omawianej techniki rękodzieła lub rzemiosła.

Efekty kształcenia

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania tradycyjnego wzornictwa ludowego w kontekście jego regionalnego zróżnicowania.

Znajomość i definiowanie terminów: sztuka ludowa i nieprofesjonalna, tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, etnodizajn.

Kształtowanie umiejętności krytycznego opisywania dzieła sztuki / wytworu rzemiosła artystycznego pod kątem inspiracji sztuka ludową.

Metody pracy

Wykład z elementami konwersatorium wzbogacony materiałem wizualnym (dokumentacja z badań archiwalnych i terenowych) oraz eksponatami z prywatnych zbiorów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie krótkiego tekstu o charakterze popularnonaukowym dot. wybranego zjawiska z zakresu rękodzieła i rzemiosła oraz umieszczenie go w serwisie mapakultury.pl

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów