Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

U źródeł etnodizajnu

Prowadzący: dr Anna Weronika Brzezińska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.03.2017 17:30 - 19:00
2. wtorek 4.04.2017 17:30 - 19:00
3. wtorek 11.04.2017 17:30 - 19:00
4. wtorek 18.04.2017 17:30 - 19:00
5. wtorek 25.04.2017 17:30 - 19:00
6. wtorek 9.05.2017 17:30 - 19:00
7. wtorek 16.05.2017 17:30 - 19:00
8. wtorek 23.05.2017 17:30 - 19:00
9. wtorek 30.05.2017 17:30 - 19:00
10. wtorek 6.06.2017 17:30 - 19:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi historii rozwoju zainteresowań twórczością ludową (w zakresie tradycyjnego rękodzieła i rzemiosła) w Polsce.

Przekazanie wiedzy dotyczącej technik wykonywania i zdobienia wybranych rzemiosł: ciesielstwa i snycerstwa, plecionkarstwa, garncarstwa, tkactwa, wycinankarstwa, krawiectwa strojów ludowych, koronczarstwa, i hafciarstwa.

Pozyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej historii powstania ugrupowań artystycznych inspirujących się polskim rzemiosłem tradycyjnym i folklorem.

Zapoznanie się z twórczością artystów profesjonalnych pracujących w nurcie etnodizajnu.

Tematyka kursu

  1. Tradycyjne rękodzieło i rzemiosło w badaniach etnograficznych
  2. Krótka historia etnodizajnu od XIX wieku do czasów współczesnych
  3. Tradycyjne budownictwo oraz zdobnictwo w drewnie
  4. Garncarstwo ludowe i jego zdobnictwo
  5. Plecionkarstwo i słomkarstwo
  6. Plastyka obrzędowa
  7. Tkactwo tradycyjne i zdobnictwo tkanin
  8. Od odzieży codziennej, stroju ludowego i kostiumu scenicznego do wybiegów mody
  9. Hafty, koronki i szamerunki
  10. Promocja rękodzieła i rzemiosła na szlakach turystyki kulturowej

Zajęcia będą bogato ilustrowane materiałem fotograficznym pochodzącym z Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty oraz z badań własnych prowadzącej, prezentowane będą także autentyczne wyroby wiejskiego rękodzieła i rzemiosła. Każdy z wykładów będzie się składał z krótkiego wprowadzenia zarysowującego kontekst historyczny danej dziedziny rzemiosła, następnie omówione zostaną poszczególne techniki wykonywania i zdobienia, a następnie omówione wybrane projekty z nurtu etnodizajnu nawiązujące do omawianej techniki rękodzieła lub rzemiosła.

Efekty kształcenia

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania tradycyjnego wzornictwa ludowego w kontekście jego regionalnego zróżnicowania.

Znajomość i definiowanie terminów: sztuka ludowa i nieprofesjonalna, tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, etnodizajn.

Kształtowanie umiejętności krytycznego opisywania dzieła sztuki / wytworu rzemiosła artystycznego pod kątem inspiracji sztuka ludową.

Metody pracy

Wykład z elementami konwersatorium wzbogacony materiałem wizualnym (dokumentacja z badań archiwalnych i terenowych) oraz eksponatami z prywatnych zbiorów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.