Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Uchodźcy klimatyczni-impas prawny w dobie globalnych zmian w środowisku

Prowadzący: mgr Patrycja Magdalena Zgoła


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.10.2019 16:45 - 18:15
2. wtorek 29.10.2019 16:45 - 18:15
3. wtorek 5.11.2019 16:45 - 18:15
4. wtorek 12.11.2019 16:45 - 18:15
5. wtorek 19.11.2019 16:45 - 18:15
6. wtorek 26.11.2019 16:45 - 18:15
7. wtorek 3.12.2019 16:45 - 18:15
8. wtorek 10.12.2019 16:45 - 18:15
9. wtorek 17.12.2019 16:45 - 18:15
10. wtorek 7.01.2020 16:45 - 18:15

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przymusowe przesiedlenia związane z klęskami żywiołowymi, w tym niekorzystne skutki zmian klimatycznych, są rzeczywistością i jednym z największych wyzwań humanitarnych, przed którymi stoją państwa i społeczność międzynarodowa w XXI wieku. Zadaniem kursu jest przedstawienie podstawowych pojęć i instrumentów dotyczących międzynarodowej ochrony prawnej osób uchodzących wskutek zmian klimatycznych i zmian w środowisku.

Tematyka kursu

22.10.2019 r. – Skutki zmian klimatu i zmian w środowisku jako siła napędowa migracji i przesiedleń. 29.10.2019 r. – Znikające wyspy: Malediwy, Tuvalu i Wyspy Mashalla. Zmiany klimatyczne w Rogu Afryki. 05.11.2019 r. – Rodzaje mobilności człowieka w kontekście skutków zmian klimatu i zmian w środowisku (przemieszczenie, migracja, planowane przeniesienie).12.11.2019 r. – Definiowanie pojęć: uchodźca klimatyczny; migrant; przesiedlenia transgraniczne w kontekście katastrof i skutków zmian klimatu.

19.11.2019 r. - Rola prawa wobec uchodźctwa klimatycznego. Międzynarodowe prawo uchodźcze. Prawa człowieka. Reżim regulujący problematykę bezpaństwowości.

26.11.2019 r. - Ramy międzynarodowe i polityki krajowe dotyczące mobilności człowieka w zakresie skutków zmian klimatu i katastrof.03.12.2019 r. - Podejście ONZ i UE do kwestii uchodźców klimatycznych.10.12.2019 r. - Nowe instrumenty prawne w zakresie ochrony uchodźców klimatycznych – The Nansen Initiative oraz Migrants in Countries in Crisis Initiative (MICIC).17.12.2019 r. - Pomoc humanitarna UNHCR dla uchodźców środowiskowych07.01.2020 r. – Wyroki sądów zagranicznych dotyczące prawa azylu wobec uchodźców klimatycznych.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz powinien posiadać ogólną wiedzę na temat skutków zmian klimatu i zmian w środowisku, rozróżnienia pojęć uchodźca i uchodźca klimatyczny, genezy i rozwoju międzynarodowej ochrony prawnej uchodźców klimatycznych, a także inicjatyw adaptacyjnych czy wyroków sądów zagranicznych, które zapadły w kontekście prawa azylu dla uchodźcy klimatycznego.

Metody pracy

Prezentacja multimedialna; praca z tekstem (akty prawne).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna przygotowana przez studenta na wybrany przez niego temat z zakresu uchodźctwa klimatycznego.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów