Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Umiejętności miękkie w pracy zawodowej

Prowadzący: prof. Witold Hołubowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 16.03.2018 16:00 - 20:00
2. piątek 23.03.2018 16:00 - 20:00
3. piątek 6.04.2018 16:00 - 20:00
4. piątek 13.04.2018 16:00 - 20:00
5. piątek 20.04.2018 16:00 - 20:00
6. piątek 27.04.2018 16:00 - 20:00

Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznać uczestników i częściowo aktywnie przećwiczyć zestaw podstawowych umiejętności miękkich potrzebnych w życiu zawodowym.
Przedmiot bazuje na doświadczeniach podobnego przedmiotu prowadzonego przez W. Hołubowicza od wielu lat na studiach dziennych oraz podyplomowych.

Tematyka kursu

 • negocjacje: mity o negocjacjach, negocjacje w trybie „wygrana-wygrana”, etapy negocjacji, przygotowanie, stawianie celów, utrzymywanie emocjonalnego dystansu, aktywne słuchanie, finalizowanie negocjacji, najczęstsze błędy;
 • skuteczne działanie: rola proaktywności, stawianie celów strategicznych a realizacja taktyki, sprawy ważne a pilne, delegowanie zadań, tworzenie sytuacji „wygrana-wygrana”, skuteczna komunikacja, syndrom „ostrzenia piły”;
 • szukanie pracy: szukanie pracy jako sprzedaż, rola sprzedaży w gospodarkach konkurencyjnych, szukanie pracy jako proces dołączania do grupy, etapy szukania pracy, materiały marketingowe w procesie szukania pracy, rola i główne elementy rozmowy kwalifikacyjnej, typowe błędy;
 • savoir-vivre zasady ogólne, przedstawianie się, zasady starszeństwa, mówienie sobie po imieniu, zasady ubioru biznesowego, elementy zachowania się przy posiłkach

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć będzie potrafić:

 • podać i prawidłowo zinterpretować różne aspekty skutecznego działania na bazie własnych oraz cudzych przykładów a także zastosować je do własnych działań
 • podać i prawidłowo zinterpretować różne aspekty procesu szukania pracy na bazie własnych oraz cudzych przykładów a także zastosować je do własnych działań
 • podać i prawidłowo zinterpretować różne aspekty reguł savoir-vivre na bazie własnych oraz cudzych przykładów a także zastosować je do własnych działań
 • podać i prawidłowo zinterpretować przykłady negocjacji w życiu codziennym, prywatnym oraz zawodowym oraz ocenić ich zgodność z zaleceniami dotyczącymi procesu negocjacji

 Metody pracy

Na potrzeby przedmiotu użyta jest unikalna, autorska formuła organizacyjna. Jej głównymi elementami są:

 • Wykład tradycyjny (na bazie prezentacji multimedialnej)
 • Pisanie przez uczestników cotygodniowych krótkich komentarzy pisemnych do prowadzącego, świadczącej o pracy własnej uczestnika w domu
 • Użycie na zajęciach profesjonalnych gier szkoleniowych
 • Wykorzystywanie filmów szkoleniowych

Realizacja na zajęciach warsztatowych pracy w grupach połączonych z dyskusją


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów