Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Umiejętności miękkie w pracy zawodowej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. inż. Witold Hołubowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.10.2018 9:00 - 14:00
2. sobota 27.10.2018 9:00 - 14:00
3. sobota 10.11.2018 9:00 - 14:00
4. sobota 17.11.2018 9:00 - 14:00
5. sobota 24.11.2018 9:00 - 14:00

Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznać uczestników i częściowo aktywnie przećwiczyć zestaw podstawowych umiejętności miękkich potrzebnych w życiu zawodowym.
Przedmiot bazuje na doświadczeniach podobnego przedmiotu prowadzonego przez W. Hołubowicza od wielu lat na studiach dziennych oraz podyplomowych.

Tematyka kursu

 • negocjacje: mity o negocjacjach, negocjacje w trybie „wygrana-wygrana”, etapy negocjacji, przygotowanie, stawianie celów, utrzymywanie emocjonalnego dystansu, aktywne słuchanie, finalizowanie negocjacji, najczęstsze błędy;
 • skuteczne działanie: rola proaktywności, stawianie celów strategicznych a realizacja taktyki, sprawy ważne a pilne, delegowanie zadań, tworzenie sytuacji „wygrana-wygrana”, skuteczna komunikacja, syndrom „ostrzenia piły”;
 • szukanie pracy: szukanie pracy jako sprzedaż, rola sprzedaży w gospodarkach konkurencyjnych, szukanie pracy jako proces dołączania do grupy, etapy szukania pracy, materiały marketingowe w procesie szukania pracy, rola i główne elementy rozmowy kwalifikacyjnej, typowe błędy;
 • savoir-vivre zasady ogólne, przedstawianie się, zasady starszeństwa, mówienie sobie po imieniu, zasady ubioru biznesowego, elementy zachowania się przy posiłkach

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć będzie potrafić:

 • podać i prawidłowo zinterpretować różne aspekty skutecznego działania na bazie własnych oraz cudzych przykładów a także zastosować je do własnych działań
 • podać i prawidłowo zinterpretować różne aspekty procesu szukania pracy na bazie własnych oraz cudzych przykładów a także zastosować je do własnych działań
 • podać i prawidłowo zinterpretować różne aspekty reguł savoir-vivre na bazie własnych oraz cudzych przykładów a także zastosować je do własnych działań
 • podać i prawidłowo zinterpretować przykłady negocjacji w życiu codziennym, prywatnym oraz zawodowym oraz ocenić ich zgodność z zaleceniami dotyczącymi procesu negocjacji

 Metody pracy

Na potrzeby przedmiotu użyta jest unikalna, autorska formuła organizacyjna. Jej głównymi elementami są:

 • Wykład tradycyjny (na bazie prezentacji multimedialnej)
 • Pisanie przez uczestników cotygodniowych krótkich komentarzy pisemnych do prowadzącego, świadczącej o pracy własnej uczestnika w domu
 • Użycie na zajęciach profesjonalnych gier szkoleniowych
 • Wykorzystywanie filmów szkoleniowych

Realizacja na zajęciach warsztatowych pracy w grupach połączonych z dyskusją


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny