Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Umowy po polsku i angielsku- terminologia i tłumaczenie

Prowadzący: dr Magdalena Perdek


Liczba godzin: 22


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 10.11.2022 17:00 - 20:00
2. czwartek 17.11.2022 17:00 - 19:15
3. czwartek 24.11.2022 17:00 - 19:15
4. czwartek 1.12.2022 17:00 - 19:15
5. czwartek 8.12.2022 17:00 - 19:15
6. czwartek 15.12.2022 17:00 - 19:15
7. czwartek 22.12.2022 17:00 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z tłumaczeniem umów handlowych na język angielski i odwrotnie. Uczestnicy zapoznają się ze strukturą umów w prawie polskim oraz krajach common law. W trakcie kursu tłumaczone będą przykładowe umowy oraz klauzule najczęściej spotykane w obrocie gospodarczym.

Wymagana znajomość angielskiego na poziomie B2.

Tematyka kursu

 1. Język, terminologia i stylistyka umów – 4h
 2. Wybrane klauzule umowne – 6h
 3. Umowa o pracę – 3h
 4. Umowa o dzieło / Umowa zlecenia – 3h
 5. Umowa najmu – 3h
 6. Ćwiczenia tłumaczeniowe – 3h

Efekty kształcenia

Uczestnik/Uczestniczka po zakończeniu kursu będzie:

 • znał/a podstawowe słownictwo oraz frazeologię typowe dla wybranych umów w języku polskim i angielskim;
 • rozumiał/a najważniejsze klauzule umowne w języku angielskim;
 • umiał/a wykorzystać zdobytą wiedzę przy czytaniu i rozumieniu podstawowych umów w obrocie gospodarczym;
 • umiał/a przetłumaczyć fragmenty umów na język angielski i polski.  

Metody pracy

prezentacja multimedialna z dyskusją (ok. 90 minut), ćwiczenia tłumaczeniowe i leksykalno-terminologiczne, ćwiczenia na słuchanie  (wykonywane przez słuchaczy samodzielnie online na platformie Moodle i Office 365 – 45 minut pracy własnej słuchaczy w czasie każdych zajęć).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test terminologiczny, tłumaczenie krótkich fragmentów umów na język polski i na język angielski.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów