Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Umowy po polsku i angielsku- warsztaty tłumaczeniowe i terminologiczne

Prowadzący: dr Magdalena Perdek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.03.2020 16:45 - 20:00
2. czwartek 2.04.2020 16:45 - 20:00
3. czwartek 9.04.2020 16:45 - 20:00
4. czwartek 16.04.2020 16:45 - 20:00
5. czwartek 23.04.2020 16:45 - 20:00

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z tłumaczeniem umów handlowych na język angielski i odwrotnie. Uczestnicy zapoznają się ze strukturą umów w prawie polskim oraz krajach common law. W trakcie kursu tłumaczone będą przykładowe umowy oraz klauzule najczęściej spotykane w obrocie gospodarczym.

Wymagana znajomość angielskiego na poziomie B2 plus.

Tematyka kursu

 1. Język, terminologia i stylistyka umów – 4h
 2. Wybrane klauzule umowne – 4h
 3. Umowa o pracę – 4h
 4. Umowa zlecenia / o dzieło – 4h
 5. Umowa najmu – 4h

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

 • znał podstawowe zagadnienia dotyczące prawa umów w Polsce oraz wybranych krajach anglojęzycznych
 • znał słownictwo oraz frazeologię typowe dla umów w języku polskim i angielskim
 • rozumiał podstawowe klauzule umowne w języku angielskim
 • będzie umiał wykorzystać zdobytą wiedzę przy czytaniu i rozumieniu podstawowych umów w obrocie gospodarczym
 • umiał przetłumaczyć podstawowe klauzule na język angielski

Metody pracy

prezentacja multimedialna, praca z tekstem


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Tłumaczenie fragmentów umów na język polski i na język angielski

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów