Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Umowy po polsku i angielsku- warsztaty tłumaczeniowe i terminologiczne

Prowadzący: dr Magdalena Perdek


Liczba godzin: 21


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 22.01.2021 17:00 - 19:15
2. wtorek 26.01.2021 17:00 - 19:15
3. czwartek 28.01.2021 17:00 - 19:15
4. wtorek 2.02.2021 17:00 - 19:15
5. czwartek 4.02.2021 17:00 - 19:15
6. wtorek 9.02.2021 17:00 - 19:15
7. czwartek 11.02.2021 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z tłumaczeniem umów handlowych na język angielski i odwrotnie. Uczestnicy zapoznają się ze strukturą umów w prawie polskim oraz krajach common law. W trakcie kursu tłumaczone będą przykładowe umowy oraz klauzule najczęściej spotykane w obrocie gospodarczym.

Wymagana znajomość angielskiego na poziomie B2 plus.

Tematyka kursu

  1. Język, terminologia i stylistyka umów – 3h
  2. Wybrane klauzule umowne – 6h
  3. Umowa o pracę / Umowa zlecenia – 3h
  4. Umowa o dzieło / Umowa o przeniesienie praw autorskich – 3h
  5. Umowa najmu / Umowa o roboty budowlane – 3h
  6. Ćwiczenia tłumaczeniowe- 3h

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

  • znał słownictwo oraz frazeologię typowe dla wybranych umów w języku polskim i angielskim;
  • rozumiał najważniejsze klauzule umowne w języku angielskim;
  • będzie umiał wykorzystać zdobytą wiedzę przy czytaniu i rozumieniu podstawowych umów w obrocie gospodarczym;
  • umiał przetłumaczyć fragmenty umów na język angielski i polski.  

Metody pracy

prezentacja multimedialna (90 minut), ćwiczenia tłumaczeniowe i leksykalno-terminologiczne, ćwiczenia na słuchanie  (wykonywane przez słuchaczy samodzielnie online w czasie każdych zajęć – 45 minut pracy własnej słuchaczy)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Tłumaczenie fragmentów umów na język polski i na język angielski