Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Umowy po polsku i angielsku- warsztaty tłumaczeniowe i terminologiczne

Prowadzący: dr Magdalena Perdek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 14.05.2020 18:00 - 20:00
2. wtorek 19.05.2020 18:00 - 20:00
3. czwartek 21.05.2020 18:00 - 20:00
4. wtorek 26.05.2020 18:00 - 20:00
5. czwartek 28.05.2020 18:00 - 20:00
6. wtorek 2.06.2020 18:00 - 20:00
7. czwartek 4.06.2020 18:00 - 20:00
8. wtorek 9.06.2020 18:00 - 19:00

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z tłumaczeniem umów handlowych na język angielski i odwrotnie. Uczestnicy zapoznają się ze strukturą umów w prawie polskim oraz krajach common law. W trakcie kursu tłumaczone będą przykładowe umowy oraz klauzule najczęściej spotykane w obrocie gospodarczym.

Wymagana znajomość angielskiego na poziomie B2 plus.

Tematyka kursu

  1. Język, terminologia i stylistyka umów – 4h
  2. Wybrane klauzule umowne – 4h
  3. Umowa o pracę – 4h
  4. Umowa zlecenia / o dzieło – 4h
  5. Umowa najmu – 4h

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

  • znał podstawowe zagadnienia dotyczące prawa umów w Polsce oraz wybranych krajach anglojęzycznych
  • znał słownictwo oraz frazeologię typowe dla umów w języku polskim i angielskim
  • rozumiał podstawowe klauzule umowne w języku angielskim
  • będzie umiał wykorzystać zdobytą wiedzę przy czytaniu i rozumieniu podstawowych umów w obrocie gospodarczym
  • umiał przetłumaczyć podstawowe klauzule na język angielski

Metody pracy

prezentacja multimedialna, praca z tekstem


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Tłumaczenie fragmentów umów na język polski i na język angielski