Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Uwarunkowania procesu uczenia się

Prowadzący: dr inż. Mariusz Kąkolewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.02.2021 16:45 - 18:15
2. poniedziałek 22.02.2021 16:45 - 18:15
3. poniedziałek 1.03.2021 16:45 - 18:15
4. poniedziałek 8.03.2021 16:45 - 18:15
5. poniedziałek 15.03.2021 16:45 - 18:15
6. poniedziałek 22.03.2021 16:45 - 18:15
7. poniedziałek 29.03.2021 16:45 - 18:15
8. poniedziałek 12.04.2021 16:45 - 18:15
9. poniedziałek 19.04.2021 16:45 - 18:15
10. poniedziałek 26.04.2021 16:45 - 18:15
11. poniedziałek 10.05.2021 16:45 - 18:15
12. poniedziałek 17.05.2021 16:45 - 18:15
13. poniedziałek 24.05.2021 16:45 - 18:15
14. poniedziałek 31.05.2021 16:45 - 18:15
15. poniedziałek 7.06.2021 16:45 - 18:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

zapoznanie słuchaczy z interdyscyplinarnym (autorskim) ujęciem uwarunkowań procesu uczenia się obejmującymi zagadnienia z zakresu: psychologii poznawczej, kognitywistyki, teorii i technologii uczenia się, psychologii różnic indywidualnych, teorii mediów i komunikowania się oraz technologii informacyjnych.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje szeroki zakres zagadnień warunkujących i wyjaśniających przebieg procesów uczenia się, a w szczególności wybrane zagadnienia psychologii poznawczej, psychologii różnic indywidualnych, kognitywistyki, teorii i technologii uczenia się, teorii mediów i komunikowania, teorii i praktyki umiejscowionego uczenia się oraz technologii informacyjnych i przyszłości edukacji i uczenia się w czasach sztucznej inteligencji.

Efekty kształcenia

Po skończonym kursie uczestnik: zna i objaśnia wielorakie uwarunkowania procesu uczenia się, a w szczególności zna podstawowe pojęcia psychologii poznawczej, kognitywistyki oraz teorii i technologii  uczenia się; zna psychologiczne, pedagogiczne i kognitywistyczne podstawy oraz teorie uczenia się obejmujące oraz ich związek z technologiami uczenia się; objaśnia wpływ cech indywidualnych na proces i dobór technologii uczenia się; rozróżnia i opisuje specyfikę technologii uczenia się bezpośredniego i medialnego (w tym z wykorzystaniem TI-K).

Metody pracy

wykład konwersatoryjny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny