Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Uzdrowiciele i truciciele- bioaktywne substancje w roślinach

Prowadzący: dr Jagna Chmielowska-Bąk, dr Łukasz Wojtyla


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 25.03.2021 18:00 - 20:15
2. czwartek 8.04.2021 18:00 - 20:15
3. czwartek 15.04.2021 18:00 - 20:15
4. czwartek 22.04.2021 18:00 - 20:15
5. czwartek 29.04.2021 18:00 - 20:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest:

 • Przedstawienie bogactwa chemicznego roślin oraz omówienie wybranych bioaktywnych związków chemicznych o działaniu prozdrowotnym
 • Zaznajomienie z terminem “fitoterapia” oraz przedstawienie jej zastosowań w wybranych schorzeniach
 • Zaznajomienie z toksycznym działaniem związków chemicznych występujących w roślinach i produktach roślinnych

Tematyka kursu

 1. Wprowadzenie do bogactwa chemicznego roślin:
 • przedstawienie pojęć “metabolity pierwotne” i “metabolity wtórne”
 • przedstawienie głównych grup związków chemicznych syntetyzowanych przez rośliny
 • zapoznanie z bazami danych produktów naturalnych i ogólnodostępnej literatury
 1. Charakterystyka wybranych surowców roślinnych wykorzystywanych w fitoterapii
 2. Surowce roślinne w fitoterapii wybranych jednostek chorobowych układu pokarmowego, oddechowego, krwionośnego i nerwowego
 3. Mechanizmy interakcji surowców roślinnych z produktami leczniczymi
 4. Substancje toksyczne występujące w roślinach i produktach roślinnych.
 • przedstawienie wybranych trujące rośliny i toksycznych roślinnych substancji
 • inne toksyczne substancje znajdujące się w produktach roślinnych

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu, jego uczestnik będzie potrafił scharakteryzować najważniejsze grupy związków chemicznych występujących w roślinach, rozpoznać gatunki roślin trujących, będzie świadom zagrożenia związanego z nieznajomością gatunków trujących. Uczestnik kursu po jego ukończeniu będzie posiadał wiedzę na temat gatunków roślin i substancji w nich zawartych wykorzystywanych w fitoterapii schorzeń układu oddechowego, pokarmowego, krwionośnego i nerwowego. Będzie świadom możliwości wystąpienia interakcji pomiędzy produktami leczniczymi a ziołami oraz konieczności konsultacji stosowanej terapii z lekarzem prowadzącym.

Metody pracy

Spotkania w trybie online obejmujące:

 • prezentacje multimedialne
 • pokazy
 • ćwiczenia o charakterze warsztatowym
 • dyskusje    

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test składający się z zamkniętych i otwartych pytań

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów