Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Uzdrowiciele i truciciele- bioaktywne substancje w roślinach

Prowadzący: dr Jagna Chmielowska-Bąk, dr Łukasz Wojtyla


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 9.11.2021 18:00 - 20:15
2. wtorek 16.11.2021 18:00 - 20:15
3. wtorek 23.11.2021 18:00 - 20:15
4. wtorek 7.12.2021 18:00 - 20:15
5. wtorek 14.12.2021 18:00 - 20:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest:

 • Przedstawienie bogactwa chemicznego roślin oraz omówienie wybranych bioaktywnych związków chemicznych o działaniu prozdrowotnym
 • Zaznajomienie z terminem “fitoterapia” oraz przedstawienie jej zastosowań w wybranych schorzeniach
 • Zaznajomienie z toksycznym działaniem związków chemicznych występujących w roślinach i produktach roślinnych

Tematyka kursu

 1. Wprowadzenie do bogactwa chemicznego roślin:
 • przedstawienie pojęć “metabolity pierwotne” i “metabolity wtórne”
 • przedstawienie głównych grup związków chemicznych syntetyzowanych przez rośliny
 • zapoznanie z bazami danych produktów naturalnych i ogólnodostępnej literatury
 1. Charakterystyka wybranych surowców roślinnych wykorzystywanych w fitoterapii
 2. Surowce roślinne w fitoterapii wybranych jednostek chorobowych układu pokarmowego, oddechowego, krwionośnego i nerwowego
 3. Mechanizmy interakcji surowców roślinnych z produktami leczniczymi
 4. Substancje toksyczne występujące w roślinach i produktach roślinnych.
 • przedstawienie wybranych trujące rośliny i toksycznych roślinnych substancji
 • inne toksyczne substancje znajdujące się w produktach roślinnych

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu, jego uczestnik będzie potrafił scharakteryzować najważniejsze grupy związków chemicznych występujących w roślinach, rozpoznać gatunki roślin trujących, będzie świadom zagrożenia związanego z nieznajomością gatunków trujących. Uczestnik kursu po jego ukończeniu będzie posiadał wiedzę na temat gatunków roślin i substancji w nich zawartych wykorzystywanych w fitoterapii schorzeń układu oddechowego, pokarmowego, krwionośnego i nerwowego. Będzie świadom możliwości wystąpienia interakcji pomiędzy produktami leczniczymi a ziołami oraz konieczności konsultacji stosowanej terapii z lekarzem prowadzącym.

Metody pracy

Spotkania w trybie online obejmujące:

 • prezentacje multimedialne
 • pokazy
 • ćwiczenia o charakterze warsztatowym
 • dyskusje    

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test składający się z zamkniętych i otwartych pytań