Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Video w internecie- duży zysk niskim kosztem

Prowadzący: mgr Weronika Dopierała


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 22.03.2020 11:30 - 16:30
2. niedziela 29.03.2020 11:30 - 16:30
3. niedziela 5.04.2020 11:30 - 16:30
4. niedziela 26.04.2020 12:00 - 17:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat obowiązujących trendów w social mediach
 • Zapoznanie uczestników z prostymi i ogólnodostępnymi narzędziami do tworzenia zawartości internetowej ze szczególnym uwzględnieniem video
 • Nabycie przez uczestników kursu umiejętności samodzielnego tworzenia video zawartości social mediów (z pomocą telefonu komórkowego)
 • Pokazanie uczestnikom możliwości, jakie dają social media w rozwoju marki osobistej, czy biznesu
 • Przedstawienie uczestnikom sposobów wykorzystania social mediów w przekazywaniu informacji
 • Stworzenie przez uczestników krótkiej formy video zgodnej z obecnymi standardami social mediów

Tematyka kursu

 • Social media – pojęcie, rodzaje, specyfika funkcjonowania głównych portali społecznościowych w Polsce;
 • Video w internecie, jako krótka forma komunikacji zewnętrznej
 • Strategia w social mediach – grupy docelowe a podejmowane działania
 • Zasięgi organiczne – jak je osiągać?
 • Real Time Marketing – zastosowanie na małych i średnich stronach

Efekty kształcenia

 • Słuchacz po ukończeni kursu ma wiedzę na temat social mediów i możliwości ich wykorzystania w przygotowywaniu i prezentowaniu analiz zjawisk, procesów i przemian zachodzących współcześnie
 • Umie wykorzystać podstawowe narzędzia wspierające tworzenie zawartości internetowej w procesie kreowania wizerunku firmy lub instytucji, zarządzania informacją oraz kierowania komunikacja wewnętrzną i zewnętrzną
 • Potrafi efektywnie zastosować w praktyce podstawowe narzędzia w budowaniu relacji z otoczeniem zewnętrznym poprzez social media instytucji oraz dbać o własny wizerunek w otoczeniu społecznym

Metody pracy

 • Case studies
 • Ćwiczenia w grupie
 • Dyskusja
 • Elementy wykładu

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Realizacja projektu grupowego przygotowywanego w czasie zajęć.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów