Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Video w internecie- duży zysk niskim kosztem

Prowadzący: mgr Weronika Dopierała


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 14.06.2020 11:30 - 16:30
2. niedziela 21.06.2020 11:30 - 16:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat obowiązujących trendów w social mediach
 • Zapoznanie uczestników z prostymi i ogólnodostępnymi narzędziami do tworzenia zawartości internetowej ze szczególnym uwzględnieniem video
 • Nabycie przez uczestników kursu umiejętności samodzielnego tworzenia video zawartości social mediów (z pomocą telefonu komórkowego)
 • Pokazanie uczestnikom możliwości, jakie dają social media w rozwoju marki osobistej, czy biznesu
 • Przedstawienie uczestnikom sposobów wykorzystania social mediów w przekazywaniu informacji
 • Stworzenie przez uczestników krótkiej formy video zgodnej z obecnymi standardami social mediów

Tematyka kursu

 • Social media – pojęcie, rodzaje, specyfika funkcjonowania głównych portali społecznościowych w Polsce;
 • Video w internecie, jako krótka forma komunikacji zewnętrznej
 • Strategia w social mediach – grupy docelowe a podejmowane działania
 • Zasięgi organiczne – jak je osiągać?
 • Real Time Marketing – zastosowanie na małych i średnich stronach

Efekty kształcenia

 • Słuchacz po ukończeni kursu ma wiedzę na temat social mediów i możliwości ich wykorzystania w przygotowywaniu i prezentowaniu analiz zjawisk, procesów i przemian zachodzących współcześnie
 • Umie wykorzystać podstawowe narzędzia wspierające tworzenie zawartości internetowej w procesie kreowania wizerunku firmy lub instytucji, zarządzania informacją oraz kierowania komunikacja wewnętrzną i zewnętrzną
 • Potrafi efektywnie zastosować w praktyce podstawowe narzędzia w budowaniu relacji z otoczeniem zewnętrznym poprzez social media instytucji oraz dbać o własny wizerunek w otoczeniu społecznym

Metody pracy

 • Case studies
 • Ćwiczenia w grupie
 • Dyskusja
 • Elementy wykładu

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Realizacja projektu grupowego przygotowywanego w czasie zajęć.