Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

W jaki sposób świadomie i odpowiedzialnie poznawać dziedzictwo kulturowe oraz historyczne? Wybrane aspekty turystyki kulturowej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Klaudiusz Święcicki


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 18.04.2023 16:45 - 19:45
2. wtorek 25.04.2023 16:45 - 19:45
3. wtorek 9.05.2023 16:45 - 19:45
4. wtorek 16.05.2023 16:45 - 19:00

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Bogumiła Krygowskiego 10; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

1) Zapoznanie z metodologicznymi podstawami badań nad turystyką kulturową. 2) Przedstawienie wybranych form turystyki kulturowej. 3) Charakterystyka typologii turysty kulturowego. 4) Omówienie wybranych obiektów ze Światowej Listy Dziedzictwa Kulturowego. 5) Omówienie wybranych obiektów z listy Pomników Historii Polski. 6) Uwrażliwienie na tożsamościowe oraz aksjologiczne aspekty szanowania i zachowania dziedzictwa kulturowego. 7) Przedstawienie katalogu „dobrych praktyk” przy planowaniu podróży kulturowej oraz w czasie jej trwania.

Tematyka kursu

1) Turystyka kulturowa a inne formy turystyki poznawczej

2) Turysta kulturowy, kto to taki?

3) Turystyka Światowego Dziedzictwa UNESCO

4) „A to Polska właśnie”. Różnorodność dziedzictwa kulturowego Polski

5) Turystyka muzealna, literacka, teatralna i filmowa

6) Turystyka etniczna, sentymentalna i historyczna

7) Turystyka kulinarna i enoturystyka

8) Eventy turystyki kulturowej, wybrane przykłady

9) W jaki sposób odpowiedzialnie poznawać bogactwo kulturowe świata? Kilka dobrych praktyk.

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu potrafi wyróżnić podstawowe cechy charakteryzujące turystykę kulturową. Wyróżnia ją od pozostałych form turystyki poznawczej. Omawia wybrane obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zna wybrane formy turystyki kulturowej. Docenia i szanuje różnorodność bogactwa kulturowego Polski, Europy i świata. Uzyskuje wiedzę oraz umiejętności, pozwalające samodzielnie rozwijać swe zainteresowania turystyczne i kulturowe.

Metody pracy

Wykład, konwersacja, analiza wybranych tekstów kultury, wykorzystanie technik audiowizualnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test sprawdzający.