Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

W poszukiwaniu szczęścia czyli o praktycznym zastosowaniu psychologii pozytywnej

Prowadzący: dr hab. Hanna Kubiak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: wykłady + laboratoria


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 19.03.2018
Min. liczba uczestników: 16
Limit miejsc: 21

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 12.05.2018 9:00 - 13:15
2. sobota 19.05.2018 9:00 - 13:15
3. sobota 26.05.2018 9:00 - 13:15

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- Przedstawienie podstawowej wiedzy na temat psychologii pozytywnej, czym ona jest, jakie są jej korzenie, kto i w jaki sposób rozwijał ten nurt teorii i praktyki psychologicznej

-  Poznanie swoich mocnych stron i poszukiwanie sposobów na ich rozwijanie

- Praca własna, prowadzona przy wykorzystaniu interwencji z obszaru psychologii pozytywnej.

Tematyka kursu

W psychologii pozytywnej zwraca się uwagę na psychiczne zasoby człowieka (por. np. Trzebińska, 2008, Seligman, 2005), które umożliwiają mu stawienie czoła problemom i czerpanie z życia radości i spokoju. Jeden z twórców psychologii pozytywnej, Martin Seligman, wskazuje (2002) na trzy jej filary, a mianowicie: (1) pozytywne emocje, (2) wewnętrzne siły i zasoby zakorzenione w osobowości człowieka, oraz (3) siła wypływająca z wspólnoty między ludźmi, z zasobów rodziny, środowiska lokalnego, społeczeństwa. W ramach tego nurtu zaczęto szukać uwarunkowań dobrego, szczęśliwego życia i proponować praktyczne narzędzia pracy zmierzającej do poprawy jakości życia. Co szczególnie ważne, poszukiwanie szczęścia zakłada konieczność „zrobienia miejsca dla nieszczęścia”, a więc zaakceptowanie nieuchronnych w życiu ludzkim trudności i cierpienia, które mogą stać się kamieniem milowym rozwoju człowieka, jego drogowskazem na ścieżce wiodącej do wewnętrznego spełnienia.

Kurs będzie służył zapoznaniu Uczestników z podstawowymi założeniami psychologii pozytywnej, a następnie umożliwi Kursantom poszukiwanie i określenie własnych mocnych stron. Proponowane ćwiczenia służyć będą refleksji, ukierunkowaniu uwagi na to, co dobre, wartościowe w życiu.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu Uczestnicy będą wiedzieli, jakie są podstawowe założenia psychologii pozytywnej i w jaki sposób może ona służyć ludziom w czynieniu ich życia bardziej szczęśliwym i pełnym. Nauczą się stosować wybrane metody pracy. Być może wzmocnią się na drodze osobistego rozwoju.

Metody pracy

warsztat z elementami wykładu


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny