Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Wady wzroku u dzieci i młodzieży. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien

Prowadzący: mgr Maciej Perdziak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.10.2018 16:00 - 18:15
2. poniedziałek 29.10.2018 16:00 - 18:15
3. poniedziałek 12.11.2018 16:00 - 18:15
4. poniedziałek 26.11.2018 16:00 - 18:15
5. poniedziałek 10.12.2018 16:00 - 18:15

Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Przybliżenie słuchaczom problematyki wad wzroku u dzieci i młodzieży oraz ich potencjalnego wpływu na funkcjonowanie dziecka w warunkach szkolnych i domowych;
 2. Zaprezentowanie i omówienie podstawowych testów służących wykryciu nieprawidłowości w procesie widzenia;
 3. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi sposobami korekcji wad układu optycznego oka;

Tematyka kursu

Zajęcie przeznaczone są dla osób zainteresowanych wpływem wad wzroku na proces widzenia człowieka. Problematyka zajęć dotyczyć będzie zagadnień związanych z fizjologią układu wzrokowego, wadami układu optycznego oka oraz ich wpływem na rozwój układu wzrokowego, funkcjonowaniem dziecka z wadą wzroku w środowisku szkolnym / domowym, prawidłową oceną podstawowych funkcji wzrokowych oraz profilaktyką wad wzroku u dzieci i młodzieży.

Tematy spotkań:

 1. Rozwój układu wzrokowego w okresie niemowlęcym i przedszkolnym;
 2. Podstawowe parametry widzenia oraz sposoby ich pomiaru (ostrość widzenia, akomodacja oka, rozpoznawanie kolorów);
 3. Wady układu optycznego oka, czyli co każdy rodzic wiedzieć powinien;
 4. Wady układu optycznego oka – znaczenie właściwej korekcji;

Efekty kształcenia

Po zakończonym kursie:

 • słuchacz zna podstawowe rodzaje wad układu optycznego oka
 • potrafi ocenić ostrość widzenia do dali i bliży
 • zna w teorii podstawowe sposoby korekcji wad wzroku
 • rozumie znaczenie regularnych badań u specjalisty oraz właściwej higieny układu wzrokowego u dzieci i młodzieży

Metody pracy

Dyskusja, praca w grupach, warsztaty.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.