Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Warsztat biblioterapeutyczny

Prowadzący: dr Mirosława Ściupider-Młodkowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 1.12.2018 9:00 - 15:30
2. niedziela 2.12.2018 9:00 - 14:45

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

  1. Rozpoznanie kreatywnej formy terapii z wykorzystaniem materiałów czytelniczych i audiowizualnych.
  2. Stymulujące metody wglądu w siebie .
  3. Umiejętność tworzenia scenariuszy biblioterapeutycznych dla różnych grup odbiorców.

Tematyka kursu

  1. Czym jest biblioterapia – od teorii do praktyki
  2. Cele i rodzaje biblioterapii.
  3. Gelotologia- terapia śmiechem a terapia książką.
  4. Jak dokonać wglądu w siebie poprzez ćwiczenie wyobraźni?
  5. Tworzymy scenariusze spotkań biblioterapeutycznych.

Efekty kształcenia

Słuchacz zapoznaje się z metodą biblioterapeutyczną. Potrafi ją umiejętnie wykorzystać zarówno w sytuacjach kryzysowych osobistych i rodzinnych jak i w sytuacjach wsparcia i pomocy różnym uczestnikom procesu biblioterapeutycznego.

Metody pracy

Warsztatowe, angażujące.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.