Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Warsztat budowania wiarygodności-sztuka wystąpień publicznych i wykorzystanie emisji głosu

Prowadzący: dr Krzysztof Wawrzyniak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 19

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 17.10.2019 16:30 - 19:00
2. czwartek 24.10.2019 16:30 - 19:00
3. czwartek 7.11.2019 16:30 - 19:00
4. czwartek 14.11.2019 16:30 - 19:00
5. czwartek 21.11.2019 16:30 - 19:00

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Kształtowanie świadomości możliwości i ograniczeń wynikających z roli zawodowej, również stresu w tej roli, i postawy proaktywnej w tym zakresie
 • Zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą emisji głosu i higieny korzystania z narządu głosu
 • Kształtowanie świadomości potrzeby doskonalenia pracy nad głosem i autoprezentacją, w szczególności w pracy zawodowej
 • Przygotowanie do świadomego i poprawnego wykorzystywania głosu i sztuki wystąpień publicznych w kształtowaniu własnego profesjonalizmu w pracy zawodowej

Tematyka kursu

 • Stres i konteksty jego możliwych przyczyn
  • Własna (nad)reaktywność i jej geneza
  • Jak radzić sobie w stresujących sytuacjach
 • Autentyzm i spójność jako warunki wiarygodności i budowania autorytetu
 • Technika prawidłowej emisji głosu
 • Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji
  • O czym warto pamiętać przygotowując wystąpienie?
  • Na co warto (a na co nie!) zwracać uwagę podczas wystąpienia?
  • Jak pracować nad doskonaleniem własnych wystąpień publicznych?

Efekty kształcenia

 • Potrafi omówić czynniki mające wpływ na własne funkcjonowanie społeczne, w tym zawodowe, źródła i przyczyny pojawiających się trudności i ograniczeń roli
 • Potrafi wskazać potencjalne problemy i trudności komunikacyjne we własnym środowisku społecznym, w tym zawodowym
 • Jest świadomy możliwości i ograniczeń związanych z posiadanymi kompetencjami komunikacyjnymi
 • Wyraża postawę aktywnego i ustawicznego zaangażowania w pracę nad doskonaleniem własnych kompetencji komunikacyjnych
 • Dysponuje wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi mu efektywne samodoskonalenie własnych umiejętności komunikacyjnych, nawiązywanie współpracy z i rozwiązywanie sytuacji problemowych

Metody pracy

Praca warsztatowa – ćwiczeniowa, materiały filmowe, wykład konwersatoryjny, dyskusja, autoprezentacja – wystąpienia publiczne z wykorzystaniem rejestracji kamerą cyfrową.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wystąpienie publiczne z wykorzystaniem rejestracji kamerą cyfrową.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów