Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Warsztaty antystresowe- sposoby radzenia sobie z życiowym stresem oraz z bólem

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 21


Cena kursu: 310,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 9.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 29.04.2023 11:00 - 16:45
2. sobota 20.05.2023 11:00 - 16:45
3. sobota 27.05.2023 11:00 - 16:45

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami związanymi ze zdrowiem psychicznym i somatycznym, z akcentem na problematykę stresu, traumy oraz mechanizmów obronnych/adaptacyjnych

Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat współczesnych koncepcji psychologicznych oraz trendów terapeutycznych

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami pracy służącymi prozdrowotnemu stylowi życia

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi sposobami radzenia sobie z chronicznym stresem i z bólem

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wskazówki:

  • jak radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami codziennego życia
  • jak zarządzać stresem w zmianach życiowych
  • jak skutecznie radzić sobie z bólem psychicznym i fizycznym
  • jak kształtować prawidłowe nawyki związane z prozdrowotnym stylem życia, bez pośpiechu i nadmiernego napięcia
  • jak radzić sobie z uczuciem przytłoczenia oraz nie wpaść w pułapkę perfekcjonizmu
  • jak kreatywnie rozwiązywać życiowe problemy, by nie stały się one źródłem chronicznego stresu
  • w jaki sposób można wprowadzić uważność w swoje życie i praktykować ją w codziennym życiu, by zachować wewnętrzny spokój i cierpliwość w sytuacjach przeciążenia.

Efekty uczenia się

Słuchacz rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z różnych perspektyw

Słuchacz ma wiedzę na temat stresu oraz różnych rodzajów bólu, posiada również wiedzę na temat przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom chronicznego stresu i bólu

Słuchacz rozumie pojęcie zdrowia psychicznego i somatycznego oraz posiada podstawową wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia

Słuchacz propaguje zasady dbałości o zdrowie psychiczne i somatyczne w swoim najbliższym otoczeniu

Metody pracy

praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.