Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Warsztaty antystresowe-sposoby radzenia sobie z życiowym stresem oraz z bólem

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 23.10.2019 17:00 - 19:15
2. środa 30.10.2019 17:00 - 19:15
3. środa 6.11.2019 17:00 - 19:15
4. środa 13.11.2019 17:00 - 19:15
5. środa 20.11.2019 17:00 - 19:15
6. środa 27.11.2019 17:00 - 19:15
7. środa 4.12.2019 17:00 - 19:15
8. środa 11.12.2019 17:00 - 19:15
9. środa 18.12.2019 17:00 - 19:15
10. środa 8.01.2020 17:00 - 19:15

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami związanymi ze zdrowiem psychicznym i somatycznym, z akcentem na problematykę stresu, traumy oraz mechanizmów obronnych/adaptacyjnych

Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat współczesnych koncepcji psychologicznych oraz trendów terapeutycznych

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami pracy służącymi prozdrowotnemu stylowi życia

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi sposobami radzenia sobie z chronicznym stresem i z bólem

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wskazówki:

  • jak radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami codziennego życia
  • jak zarządzać stresem w zmianach życiowych
  • jak skutecznie radzić sobie z bólem psychicznym i fizycznym
  • jak kształtować prawidłowe nawyki związane z prozdrowotnym stylem życia, bez pośpiechu i nadmiernego napięcia
  • jak radzić sobie z uczuciem przytłoczenia oraz nie wpaść w pułapkę perfekcjonizmu
  • jak kreatywnie rozwiązywać życiowe problemy, by nie stały się one źródłem chronicznego stresu
  • w jaki sposób można wprowadzić uważność w swoje życie i praktykować ją w codziennym życiu, by zachować wewnętrzny spokój i cierpliwość w sytuacjach przeciążenia.

Efekty kształcenia

Słuchacz rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z różnych perspektyw

Słuchacz ma wiedzę na temat stresu oraz różnych rodzajów bólu, posiada również wiedzę na temat przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom chronicznego stresu i bólu

Słuchacz rozumie pojęcie zdrowia psychicznego i somatycznego oraz posiada podstawową wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia

Słuchacz propaguje zasady dbałości o zdrowie psychiczne i somatyczne w swoim najbliższym otoczeniu

Metody pracy

praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

 

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów