Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Warsztaty ceramiczno-rzeźbiarskie

Prowadzący: dr Beata Kotecka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 400,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 17.10.2019 16:30 - 18:45
2. czwartek 24.10.2019 16:30 - 18:45
3. czwartek 7.11.2019 16:30 - 18:45
4. czwartek 14.11.2019 16:30 - 18:45
5. czwartek 21.11.2019 16:30 - 18:45
6. czwartek 28.11.2019 16:30 - 18:45
7. czwartek 5.12.2019 16:30 - 18:45
8. czwartek 12.12.2019 16:30 - 18:45
9. czwartek 19.12.2019 16:30 - 18:45
10. czwartek 9.01.2020 16:30 - 18:45

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

nabycie umiejętności manualnych w zakresie podstawowych technik ceramicznych; podnoszenia jakości poczucia własnej wartości

Tematyka kursu

Warsztaty ceramiczno-rzeźbiarskie

Efekty kształcenia

kursant po zakończeniu kursu posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik manualnych oraz potrafi je zastosować w procesie kreacji ukierunkowanej na podnoszenie jakości  poczucia wartości „Ja” uczestnika.

Metody pracy

warsztaty, wykład multimedialny z prezentacją


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanaie własnej pracy na zajęciach.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów