Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Warsztaty kreatywności z nauką podstaw języka włoskiego

Prowadzący: mgr Joanna Bartkowiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 6.02.2019 17:45 - 20:00
2. środa 13.02.2019 17:45 - 20:00
3. środa 20.03.2019 17:45 - 20:00
4. środa 3.04.2019 17:45 - 20:00
5. środa 10.04.2019 17:45 - 20:00
6. środa 17.04.2019 17:45 - 20:00
7. środa 8.05.2019 17:45 - 20:00
8. środa 15.05.2019 17:45 - 20:00
9. środa 22.05.2019 17:45 - 20:00
10. środa 29.05.2019 17:45 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych oraz Filologii Włoskiej zaprasza na warsztaty plastyczno projektowe połączone z nauką języka włoskiego. Celem kursu jest uczenie języka w twórczy, niekonwencjonalny sposób przez ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i twórcze zdolności. W trakcie kursu młodzież będzie malować, rysować, wykonywać proste ćwiczenia projektowe, a wszystkie te zajęcia będą służyły przy okazji uczeniu podstaw języka włoskiego. Jak opisać kolory, uczucia, jak opowiedzieć o sobie innym, jak nauczyć się komunikować z innymi w obcym języku czerpiąc przy tym radość z bycia kimś wyjątkowym, robiąc rzeczy wyjątkowe.  Kurs ma na celu nie tylko naukę, lecz również budowanie w młodych zaufania do pozytywnej edukacji.

UWAGA! Kurs skierowany jest do nauczycieli języków, w szczególności języka włoskiego.

Tematyka kursu

 1. Spotkanie zapoznawcze: jak się nazywasz, pokaż mi siebie – ćwiczenie plastyczne, gra językowa w zapamiętywanie imion, nauka podstawowych zwrotów, aby się przedstawić.
 2. Opowiedz mi co lubisz i czego nie lubisz: uczestnicy malują świat przedstawiony: owoce, warzywa, ulubione jedzenie, drzewa, zwierzęta, używają ulubionych kolorów, uczą się opisywać wygląd przedmiotów, nazw podstawowych kolorów, kształtów, mówić „lubię”/”nie lubię”.
 3. Opowiedz o twoim domu: uczestnicy tworzą figurki przedstawiające ich najbliższych z użyciem kasztanów, szmatek, tektur, papierów kolorowych itp., uczą się opowiadać o swoich bliskich używając słów mama, tata, brat, siostra, przyjaciółka, przyjaciel opisują podstawowe cechy tych osób: wesoły, smutny, miły, wysoki/niski, inteligentny itp.
 4. Świat jest zbudowany na przeciwieństwach: uczestnicy rysują kontrasty i przeciwieństwa przy użyciu węgla: dzień/noc, ciemno/jasno, słońce/księżyc itp. poznają podstawowe przymiotniki o znaczeniu przeciwstawnym i starają się zastosować je do opisania naszych rysunków.
 5. Inspirujący świat zwierząt: uczestnicy tworzą modele zwierząt przy użyciu kartonu, papierów kolorowych, zapałek, waty itp., uczą się je nazywać i opowiadać co robią, poznają czasowniki chodzić, latać, pływać.
 6. Zapraszam na urodziny: uczestnicy tworzą papierowe zaproszenie używając kartonu, farb, kredek, papierów kolorowych, uczą się pisać kartkę, list do przyjaciela.
 7. Cyrk w mieście! Uczestnicy tworzą plakat na dużym kartonie, wymyślają 10 różnych atrakcji cyrkowych (prawdziwych i nieprawdziwych), wymieniają pomysły, praca grupowa. Uczą się liczyć do 10.
 8. Zagrajmy w planszówkę! Uczestnicy dzielą się na dwie grupy, każda grupa tworzy grę planszową o dowolnej tematyce i mechanizmie, burza mózgów, później wymieniają się grami z drugą grupą i testują je. Uczą się opisywać przestrzeń z użyciem przyimków miejsca: z tyłu, z przodu, nad, pod.
 9. Projektujemy dom: uczestnicy budują model domu z własnych marzeń przy użyciu kartonu, styropianu, zapałek itp. Uczą się nazw podstawowych mebli i przedmiotów codziennego użytku i próbują opisać swoje projekty.
 10. Rysujemy komiksy. Uczestnicy wymyślają krótką historię, i następnie rysują krótkie historyjki obrazkowe starając się wykorzystać poznane do tej pory słownictwo.

Efekty kształcenia

Wiedza: zna podstawy wymowy w języku włoskim, umie przedstawić się i w prosty sposób opowiedzieć o sobie, zna podstawowe słownictwo związane z opisem rzeczy i ludzi (kolory, cechy charakteru), umie nawiązać kontakt z drugim człowiekiem, zapytać jak się nazywa, skąd pochodzi, jak się czuje.

Umiejętności: umie wykorzystać specyfikę różnych środków plastycznych, rysować węglem, malować temperą z użyciem pędzla, palca, gałganka, umie przygotować plakat, zaproszenie, potrafi myśleć kreatywnie projektować nieistniejące przedmioty, tworząc je z dostępnych materiałów: tektury, kasztanów, gałganków itp.

Kompetencje społeczne: rozumie, że świat jest pełen możliwości, a ludzka natura osobliwie niezwykła, wie, że nauka nie musi być przymusem ani nieprzyjemną koniecznością, lecz jest szansą, aby realizować własne talenty, potrafi akceptować odmienność innych ludzi, ponieważ rozumie, że wszyscy ludzie są wyjątkowi.

Metody pracy

Warsztaty kreatywne, ćwiczenia praktyczne z elementami konwersacji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów