Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Warsztaty projektowania biżuterii

Prowadzący: prof. UAM Monika Kostrzewa


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.03.2018 16:00 - 18:15
2. środa 21.03.2018 16:00 - 19:00
3. środa 28.03.2018 16:00 - 19:00
4. środa 4.04.2018 16:00 - 19:00

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zagadnień projektowania biżuterii w kontekście stylizacji całej sylwetki.

Tematyka kursu

Tematyka kursu oparta jest o wiedzę praktyczną i niezbędną teorię z zakresu twórczości plastycznej ukierunkowanej na projektowanie  przedmiotów użytkowych, estetykę i podstawy wizualizacji i prototypowania biżuterii. Zmierza do wyposażenia studenta w podstawowe umiejętności praktyczne pozwalające na kreatywne działania twórcze, dobór surowca do koncepcji, kształtowanie formy elementów stylizacji sylwetki.  

Tematyka zajęć:   

  1. Podstawowa wiedza na temat biżuterii jako elementu stylizacji sylwetki
  2. Budowanie koncepcji projektowej, poszukiwanie inspiracji i badanie właściwości materii
  3. Wizualizacja koncepcji projektowej
  4. Preparowanie struktur materiałowych i kształtowanie formy

Efekty kształcenia

Umiejętność projektowania  biżuterii, wizualizacji koncepcji plastycznej i projektowej, kreatywne kształtowanie formy plastycznej z wybranych  struktur plastycznych.

- Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych, zdobywanie wiedzy i umiejętności ogólnoplastycznych, estetycznych i  projektowych ukierunkowanych na prototypowanie.

Metody pracy

prezentacje, warsztaty praktyczne, ćwiczenia, korekty, dyskusja dydaktyczna


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

autorska prezentacja efektów praktycznych działań plastyczno-projektowych

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów