Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Warsztaty projektowania biżuterii

Prowadzący: prof. UAM Monika Kostrzewa


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.03.2018 16:00 - 18:15
2. środa 21.03.2018 16:00 - 19:00
3. środa 28.03.2018 16:00 - 19:00
4. środa 4.04.2018 16:00 - 19:00

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zagadnień projektowania biżuterii w kontekście stylizacji całej sylwetki.

Tematyka kursu

Tematyka kursu oparta jest o wiedzę praktyczną i niezbędną teorię z zakresu twórczości plastycznej ukierunkowanej na projektowanie  przedmiotów użytkowych, estetykę i podstawy wizualizacji i prototypowania biżuterii. Zmierza do wyposażenia studenta w podstawowe umiejętności praktyczne pozwalające na kreatywne działania twórcze, dobór surowca do koncepcji, kształtowanie formy elementów stylizacji sylwetki.  

Tematyka zajęć:   

  1. Podstawowa wiedza na temat biżuterii jako elementu stylizacji sylwetki
  2. Budowanie koncepcji projektowej, poszukiwanie inspiracji i badanie właściwości materii
  3. Wizualizacja koncepcji projektowej
  4. Preparowanie struktur materiałowych i kształtowanie formy

Efekty kształcenia

Umiejętność projektowania  biżuterii, wizualizacji koncepcji plastycznej i projektowej, kreatywne kształtowanie formy plastycznej z wybranych  struktur plastycznych.

- Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych, zdobywanie wiedzy i umiejętności ogólnoplastycznych, estetycznych i  projektowych ukierunkowanych na prototypowanie.

Metody pracy

prezentacje, warsztaty praktyczne, ćwiczenia, korekty, dyskusja dydaktyczna


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

autorska prezentacja efektów praktycznych działań plastyczno-projektowych