Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Warsztaty przekładu literackiego

Prowadzący: mgr Małgorzata Nowak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 5.04.2023 18:00 - 18:45
2. środa 12.04.2023 18:00 - 19:30
3. środa 19.04.2023 18:00 - 19:30
4. środa 26.04.2023 18:00 - 19:30
5. środa 10.05.2023 18:00 - 19:30
6. środa 17.05.2023 18:00 - 19:30
7. środa 24.05.2023 18:00 - 19:30
8. środa 31.05.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z tłumaczeniami literackimi na przykładach dzieł anglojęzycznych. W trakcie kursu uczestnicy będą mierzyć się z fragmentami poezji i prozy różnych gatunków literackich, a następnie wspólnie omawiać efekty swoich działań i porównywać je z już istniejącymi, dostępnymi w obiegu wydawniczym tłumaczeniami (jeśli takowe istnieją).

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Tematyka kursu

W centrum naszych zainteresowań znajdą się teksty anglojęzyczne z XIX i XX wieku, a także zagadnienia teoretyczne związane z translatologią: 

1. Zajęcia wprowadzające – podstawowe wyzwania w tłumaczeniu tekstów literackich oraz elementy krytyki przekładu.

  1. Literatura obyczajowa – w świecie romansów Danielle Steel.
  2. W świecie piosenki – na przykładach utworów z gatunków indie pop/indie rock.
  3. Poezja – na przykładach utworów z epoki romantyzmu.
  4. Kryminał – proza Agathy Christie.
  5. Literatura piękna – Vladimir Nabokov i powieść uniwersytecka, czyli Pnin.
  6. Klasyka literatury – Jane Austen, Pride and Prejudice.
  7. Literatura popularnonaukowa – na wybranych przykładach.

Efekty uczenia się

Po skończonych zajęciach uczestnik/uczestniczka kursu:

– potrafi przetłumaczyć tekst literacki ze świadomością specyfiki tego typu tłumaczenia

– zna podstawowe konteksty (kulturowe, biograficzne, interpretacyjne itd.) tłumaczonych dzieł.

Metody pracy

Dyskusja, samodzielna i grupowa praca z tekstem, wykład konwersatoryjny.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.