Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Warsztaty przekładu literackiego

Prowadzący: mgr Małgorzata Nowak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 18:00 - 18:45
2. poniedziałek 30.01.2023 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 6.02.2023 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 13.02.2023 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 20.02.2023 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 27.02.2023 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 6.03.2023 18:00 - 19:30
8. poniedziałek 13.03.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z tłumaczeniami literackimi na przykładach dzieł anglojęzycznych. W trakcie kursu uczestnicy będą mierzyć się z fragmentami poezji i prozy różnych gatunków literackich, a następnie wspólnie omawiać efekty swoich działań i porównywać je z już istniejącymi, dostępnymi w obiegu wydawniczym tłumaczeniami (jeśli takowe istnieją).

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Tematyka kursu

W centrum naszych zainteresowań znajdą się teksty anglojęzyczne z XIX i XX wieku, a także zagadnienia teoretyczne związane z translatologią:

  1. Zajęcia wprowadzające – podstawowe wyzwania w tłumaczeniu tekstów literackich oraz elementy krytyki przekładu.
  2. Literatura obyczajowa – w świecie romansów Danielle Steel.
  3. W świecie piosenki – na przykładach utworów z gatunków indie pop/indie rock.
  4. Poezja – na przykładach utworów z epoki romantyzmu.
  5. Kryminał – proza Agathy Christie.
  6. Literatura piękna – Vladimir Nabokov i powieść uniwersytecka, czyli Pnin.
  7. Klasyka literatury – Jane Austen, Pride and Prejudice.

Efekty uczenia się

Po skończonych zajęciach uczestnik/uczestniczka kursu:

– potrafi przetłumaczyć tekst literacki ze świadomością specyfiki tego typu tłumaczenia

– zna podstawowe konteksty (kulturowe, biograficzne, interpretacyjne itd.) tłumaczonych dzieł.

Metody pracy

Dyskusja, samodzielna i grupowa praca z tekstem, wykład konwersatoryjny.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.