Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Warsztaty przekładu literackiego- gr. 2

Prowadzący: mgr Małgorzata Nowak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 8.11.2023 18:00 - 19:30
2. środa 15.11.2023 18:00 - 19:30
3. środa 22.11.2023 18:00 - 19:30
4. środa 29.11.2023 18:00 - 19:30
5. środa 6.12.2023 18:00 - 19:30
6. środa 13.12.2023 18:00 - 19:30
7. środa 20.12.2023 18:00 - 19:30
8. środa 3.01.2024 18:00 - 19:30
9. środa 10.01.2024 18:00 - 19:30
10. środa 17.01.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z tłumaczeniami literackimi na przykładach dzieł anglojęzycznych. W trakcie kursu uczestnicy będą mierzyć się z fragmentami poezji i prozy różnych gatunków literackich, a następnie wspólnie omawiać efekty swoich działań i porównywać je z już istniejącymi, dostępnymi w obiegu wydawniczym tłumaczeniami (jeśli takowe istnieją).

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

  Nie jest koniecznie wcześniejsze uczestnictwo w zajęciach grupy I.

Tematyka kursu

W centrum naszych zainteresowań znajdą się teksty anglojęzyczne z XIX i XX wieku, a także zagadnienia teoretyczne związane z translatologią:

 1. Zajęcia wprowadzające – podstawowe wyzwania w tłumaczeniu tekstów literackich oraz elementy krytyki przekładu.
 2. Lewis Carroll, Alice Adventures in Wonderland
 3. Lucy Maud. Montgomery, Emily of New Moon
 4. Clive Staples Lewis, Prince Caspian
 5. Agatha Christie, Cards on the Table
 6. Emily Brontë, Wuthering Heights
 7. Henry James, The Portrait of The Lady
 8. Amor Towles, Gentleman in Moscow
 9. Donna Tart, The Secret History
 10. Julian Barnes, Flaubert’s Parrot

Efekty uczenia się

Po skończonych zajęciach uczestnik/uczestniczka kursu:

– potrafi przetłumaczyć tekst literacki ze świadomością specyfiki tego typu tłumaczenia

– zna podstawowe konteksty (kulturowe, biograficzne, interpretacyjne itd.) tłumaczonych dzieł.

Metody pracy

Dyskusja, samodzielna i grupowa praca z tekstem, wykład konwersatoryjny.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów