Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Warsztaty rozwijania własnego umysłu- czyli jak uczyć się efektywnie?

Prowadzący: dr Lucyna Myszka-Strychalska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 29.03.2021 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 12.04.2021 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 19.04.2021 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 26.04.2021 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 10.05.2021 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 17.05.2021 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 24.05.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

„Warsztaty rozwijania własnego umysłu - czyli jak uczyć się efektywnie?” to cykl spotkań poświęcony różnorodnym metodom i technikom ułatwiającym przyswajanie wiedzy. Adresowany jest zarówno do nastoletnich odbiorców będących jeszcze w placówkach edukacyjnych, jak i dorosłych dążących do rozwijania swojej umiejętności uczenia się. Cele kursu zogniskowane są nie tylko wokół zapoznania ich ze strategiami przyswajania wiedzy i jej zapamiętywania, ale także ukierunkowują się na rozwijanie ich wewnętrznej motywacji do nauki i rozbudzanie ciekawości poznawczej. Forma zajęć mających charakter warsztatowy, zakłada aktywne uczestnictwo odbiorców oraz ma na celu zachęcenie ich do ćwiczenia umiejętności wykorzystania poznanych metod i technik efektywnego uczenia się w codziennej praktyce. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności na temat organizacji czasu pracy własnej i przestrzeni uczenia się, sposobów doskonalenia koncentracji uwagi, mnemotechnik, a także przygotowywania notatek. Program przygotowanych zajęć oparty jest na interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki (w tym również neurodydaktyki), psychologii i kognitywistki na temat uczenia się mózgu. W toku zajęć kursanci rozwiną swoją wiedzę i umiejętności na temat procesu uczenia oraz sposobu jej wykorzystania w różnych sytuacjach życiowych (zgodnie z ideą permanentnego uczenia). Zakłada się, iż staną się oni bardziej ciekawa świata i pogłębią swoją motywację do jego poznawania.

 Tematyka kursu

  1. Organizowanie przestrzeni uczenia się i zarządzanie czasem.
  2. Podstawowa wiedza na temat procesu uczenia się (jak uczy się mózg?; co go motywuje do nauki?; jak uczą się dorośli?).
  3. Sposoby doskonalenia koncentracji uwagi.
  4. Mnemotechniki, czyli metody i techniki ułatwiające szybsze zapamiętywanie i uczenie się.
  5. W jaki sposób przygotowywać efektywne notatki?
  6. Jak wykorzystać zasoby Internetu do nauki?
  7. Krytycyzm w uczeniu się – czyli o niekończących się pytaniach w procesie zdobywania wiedzy.

Efekty kształcenia

Po zakończonych zajęciach zakłada się, że kursant/ka:

- rozwinie umiejętność planowania i zarządzania swoim czasem;

- zdobędzie wiedzę na temat wykorzystania swojego potencjału poznawczego w procesie uczenia się;

- pozna swoje mocne strony, które będzie mógł/a wykorzystywać w toku przyswajania wiedzy;

- usprawni swoją koncentrację uwagi,

- będzie potrafił/a wymienić wybrane mnemotechniki i sposoby uczenia się;

- nauczy się przygotowywać efektywne notatki;

- zdobędzie wiedzę na temat aplikacji internetowych możliwych do wykorzystania w procesie uczenia się;

- rozwinie swoją ciekawość poznawczą.

Metody pracy

Kurs oparty jest o warsztatowy tryb pracy i będzie opierał się przede wszystkim na metodach aktywizujących kursantów. W gronie stosowanych sposób pracy znajdą się: burza mózgów, rundka, dyskusja i pogadanka, wykład konwersatoryjny, uczenie się przez odkrywanie, praca z kartami metaforycznymi, gry dydaktyczne, mnemotechniki, mapy myśli, myślenie wizualne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin końcowy odbędzie się w formie pisemnej za pośrednictwem formularza internetowego.