Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Warsztaty rozwijania własnego umysłu- czyli jak uczyć się efektywnie?

Prowadzący: dr Lucyna Myszka-Strychalska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 29.03.2021 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 12.04.2021 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 19.04.2021 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 26.04.2021 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 10.05.2021 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 17.05.2021 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 24.05.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

„Warsztaty rozwijania własnego umysłu - czyli jak uczyć się efektywnie?” to cykl spotkań poświęcony różnorodnym metodom i technikom ułatwiającym przyswajanie wiedzy. Adresowany jest zarówno do nastoletnich odbiorców będących jeszcze w placówkach edukacyjnych, jak i dorosłych dążących do rozwijania swojej umiejętności uczenia się. Cele kursu zogniskowane są nie tylko wokół zapoznania ich ze strategiami przyswajania wiedzy i jej zapamiętywania, ale także ukierunkowują się na rozwijanie ich wewnętrznej motywacji do nauki i rozbudzanie ciekawości poznawczej. Forma zajęć mających charakter warsztatowy, zakłada aktywne uczestnictwo odbiorców oraz ma na celu zachęcenie ich do ćwiczenia umiejętności wykorzystania poznanych metod i technik efektywnego uczenia się w codziennej praktyce. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności na temat organizacji czasu pracy własnej i przestrzeni uczenia się, sposobów doskonalenia koncentracji uwagi, mnemotechnik, a także przygotowywania notatek. Program przygotowanych zajęć oparty jest na interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki (w tym również neurodydaktyki), psychologii i kognitywistki na temat uczenia się mózgu. W toku zajęć kursanci rozwiną swoją wiedzę i umiejętności na temat procesu uczenia oraz sposobu jej wykorzystania w różnych sytuacjach życiowych (zgodnie z ideą permanentnego uczenia). Zakłada się, iż staną się oni bardziej ciekawa świata i pogłębią swoją motywację do jego poznawania.

 Tematyka kursu

  1. Organizowanie przestrzeni uczenia się i zarządzanie czasem.
  2. Podstawowa wiedza na temat procesu uczenia się (jak uczy się mózg?; co go motywuje do nauki?; jak uczą się dorośli?).
  3. Sposoby doskonalenia koncentracji uwagi.
  4. Mnemotechniki, czyli metody i techniki ułatwiające szybsze zapamiętywanie i uczenie się.
  5. W jaki sposób przygotowywać efektywne notatki?
  6. Jak wykorzystać zasoby Internetu do nauki?
  7. Krytycyzm w uczeniu się – czyli o niekończących się pytaniach w procesie zdobywania wiedzy.

Efekty kształcenia

Po zakończonych zajęciach zakłada się, że kursant/ka:

- rozwinie umiejętność planowania i zarządzania swoim czasem;

- zdobędzie wiedzę na temat wykorzystania swojego potencjału poznawczego w procesie uczenia się;

- pozna swoje mocne strony, które będzie mógł/a wykorzystywać w toku przyswajania wiedzy;

- usprawni swoją koncentrację uwagi,

- będzie potrafił/a wymienić wybrane mnemotechniki i sposoby uczenia się;

- nauczy się przygotowywać efektywne notatki;

- zdobędzie wiedzę na temat aplikacji internetowych możliwych do wykorzystania w procesie uczenia się;

- rozwinie swoją ciekawość poznawczą.

Metody pracy

Kurs oparty jest o warsztatowy tryb pracy i będzie opierał się przede wszystkim na metodach aktywizujących kursantów. W gronie stosowanych sposób pracy znajdą się: burza mózgów, rundka, dyskusja i pogadanka, wykład konwersatoryjny, uczenie się przez odkrywanie, praca z kartami metaforycznymi, gry dydaktyczne, mnemotechniki, mapy myśli, myślenie wizualne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin końcowy odbędzie się w formie pisemnej za pośrednictwem formularza internetowego.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów