Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Warsztaty teatralne

Prowadzący: mgr Anna Kapczyńska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 21.10.2019 18:45 - 20:15
2. poniedziałek 28.10.2019 18:45 - 20:15
3. poniedziałek 4.11.2019 18:45 - 20:15
4. poniedziałek 18.11.2019 18:45 - 20:15
5. poniedziałek 25.11.2019 18:45 - 20:15
6. poniedziałek 2.12.2019 18:45 - 20:15
7. poniedziałek 9.12.2019 18:45 - 20:15
8. poniedziałek 16.12.2019 18:45 - 20:15
9. poniedziałek 13.01.2020 18:45 - 20:15
10. poniedziałek 20.01.2020 18:45 - 20:15
11. poniedziałek 27.01.2020 18:45 - 20:15
12. poniedziałek 3.02.2020 18:45 - 20:15
13. poniedziałek 10.02.2020 18:45 - 20:15
14. poniedziałek 17.02.2020 18:45 - 20:15
15. poniedziałek 24.02.2020 18:45 - 20:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwinięcie umiejętności scenicznych, oswajanie się ze sztuką wystąpień publicznych, udostępnienie kursantom narzędzi pracy teatralnej, które mogą być wykorzystane w dowolnym obszarze sztuki i życia codziennego.

Tematyka kursu

Spotkania będą odbywała się w formie warsztatów mających na celu przygotowanie krótkich form scenicznych opartych o istniejące scenariusze lub na podstawie pomysłów kursantów (wszystko zależy od oczekiwań i potrzeb grupy). Na zajęciach uczestnicy będą doskonalić: interpretację tekstu, improwizację, ruch sceniczny oraz sztukę wystąpień publicznych. Celem zajęć jest udostępnienie studentom narzędzi pracy teatralnej, które mogą być wykorzystywane przez uczestników w dowolnym obszarze sztuki i życia codziennego.

Efekty kształcenia

Wiedza: Podstawy teoretyczne dotyczące form teatru i sposobów pracy nad sztuką.

Umiejętności: Poprawienie umiejętności interpretacyjnych tekstu, improwizacji oraz opanowanie sztuki występów publicznych.

Kompetencje społeczne: Rozwinięcie kompetencji miękkich: współpracy w grupie, komunikacji, kompromisu jak i argumentacji w celu przekonania do swojej wizji.

Metody pracy

Praca warsztatowa i zespołowa, uczestnicy mają wpływ na przebieg zajęć, to oni wybierają tekst, nad jakim chcą pracować, który będzie materiałem do rozwijania ich umiejętności. Spotkania będą się odbywały w formie prób teatralnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaprezentowanie krótkiej formy scenicznej, która będzie przygotowywana na zajęciach.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów