Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Warsztaty teatralne dla recytatorów i marzących o aktorstwie

Prowadzący: mgr Katarzyna Strojna-Bigora


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 19.10.2018 15:00 - 18:00
2. sobota 20.10.2018 9:00 - 15:00
3. niedziela 21.10.2018 9:00 - 13:30
4. sobota 27.10.2018 9:00 - 14:15
5. niedziela 28.10.2018 9:00 - 12:45

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Warsztaty teatralne są skierowane do wszystkich, którzy chcą poznać pracę aktora , zmierzyć się z zadaniami aktorskimi,  poznać  warsztat recytatora. Zapraszamy młodzież, nauczycieli , instruktorów teatralnych, kółek recytatorskich i innych.

Cele kursu:

 • Rozwijanie umiejętności aktorskich słuchaczy.
 • Poznawanie warsztatu dobrego recytatora
 • Wykształcenie umiejętności tworzenia małych działań scenicznych
 • Umiejętna praca nad wierszem
 • Właściwy dobór repertuaru.
 • Zrozumienie i nauka  mówienia wierszem z tzw. wywiedzionym ze słowa
 • Poprawianie jakości mowy, emisji głosu, świadomości ciała.
 • Dokonywanie właściwej samooceny, docenianie siebie, poznanie własnych zasobów
 • Uczenie się pracy w zespole i z partnerem scenicznym.
 • Poprawianie uważności, komunikacji i gotowości pracy na scenie.
 • Umiejętna praca nad ciałem
 • Osiąganie skupienia i prawdy scenicznej zarówno w wierszu jak i w działaniu scenicznym na profesjonalnej scenie.
 • Umiejętne znajdowanie się na scenie w świetle i w jej przestrzeni. Profesjonalne przeprowadzenie przez kotwiczenie sceny

Tematyka kursu

 • Metody tworzenia prostych działań scenicznych
 • Interpretacja tekstu literackiego
 • Praca nad recytacją wiersza w różnych wymaganiach konkursowych
 • Właściwy dobór repertuaru ( dostosowany do konkretnej osoby)
 • Nauka partnerowania i zasad pracy na scenie
 • Ćwiczenia rozwijające  wyobraźnię.
 • Nauka improwizacji.
 • Praca nad głosem i oddechem
 • Ćwiczenia dykcji
 • Elementy ruchu scenicznego
 • Elementy Art Coachingu jako formy rozwoju osobistego

Efekty kształcenia

Słuchacze :

 • Znają materiał zaproponowany podczas kursu.

Znają techniki recytatora

Budują relacje sceniczne.

Potrafią przygotować się do konkursu recytatorskiego

Są gotowi do wyzwań, wierzą  soje możliwości i rozpoznają potencjał

 • Wykorzystują techniki aktorskie.
 • Świadomie dysponują głosem i ciałem.
 • Pracują nad emisją głosu i dykcją.
 • Podnoszą samoocenę.
 • Pracują na zasobach swoich i partnera scenicznego.
 • Są gotowi zagrać w małej formie teatralnej , zaprezentować monolog, wiersz
 • Wiedzą na czym polega recytacja, wywiedzione ze słowa czy monodram
 • Dobierają repertuar istotnie ,w zgodzie ze sobą i psychofizycznymi warunkami.
 • Chcą rozwijać swoje umiejętności po zakończeniu warsztatów.

Metody pracy

Dyskusja, drama, improwizacja, trening recytatora , elementarne ćwiczenia oparte na metodzie Sanforda Meisnera, monolog wewnętrzny, inne techniki aktorskie, praca z ciałem, ćwiczenia uważności, Art Coaching.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie  przygotowanej prostej scenki dramatycznej,  monologu lub wiersza.