Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Warsztaty z pisania pism procesowych

Prowadzący: dr Maria Jędrzejczak, mgr Maciej Mączyński


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 25.03.2022 18:00 - 19:30
2. piątek 1.04.2022 18:00 - 19:30
3. piątek 8.04.2022 18:00 - 19:30
4. piątek 15.04.2022 18:00 - 19:30
5. piątek 22.04.2022 18:00 - 19:30
6. piątek 29.04.2022 18:00 - 19:30
7. piątek 6.05.2022 18:00 - 19:30
8. piątek 13.05.2022 18:00 - 18:45

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie z podstawowymi zasadami konstruowania pism procesowych w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Tematyka kursu

  • Zasady konstruowania odwołania od decyzji organów administracji publicznej.
  • Zasady konstruowania skargi do sądu administracyjnego.
  • Praca na przypadkach praktycznych.

Efekty uczenia się

  • Umiejętność samodzielnego skonstruowania odwołania w postępowaniu administracyjnym (np. dotyczącym przyznawania świadczeń rodzinnych czy emerytalnych).
  • Umiejętność samodzielnego skonstruowania skargi do sądu administracyjnego.

Metody pracy

Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, kazusy, ćwiczenia praktyczne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.