Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

Prowadzący: dr Aneta Wojciechowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 4.04.2023 16:45 - 18:15
2. wtorek 11.04.2023 16:45 - 18:15
3. wtorek 18.04.2023 16:45 - 18:15
4. wtorek 9.05.2023 16:45 - 19:00
5. wtorek 16.05.2023 16:45 - 19:00
6. wtorek 23.05.2023 16:45 - 19:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wczesnego wykrywania objawów ASD u małego dziecka

Tematyka kursu

  1. charakterystyka objawów autyzmu u małego dziecka
  2. możliwości rozpoznawania wczesnych zaburzeń u dziecka do 3 roku życia
  3. testy i narzędzia do wczesnego wykrywania ASD
  4. analiza nagrań filmowych

Efekty uczenia się

Słuchacz :

-zna charakterystykę zaburzeń ze spektrum autyzmu

  • zna testy, które może wykonać w badaniu przesiewowym
  • Potrafi zanalizować nagrania filmowe i zauważyć objawy ASD u małego dziecka

Metody pracy

wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.