Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wędrówki przez nie-Europę w Europie

Prowadzący: dr hab. Joanna Rękas


Liczba godzin: 36


Cena kursu: 550,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 23.10.2019 17:45 - 20:00
2. środa 30.10.2019 17:45 - 20:00
3. środa 6.11.2019 17:45 - 20:00
4. środa 13.11.2019 17:45 - 20:00
5. środa 20.11.2019 17:45 - 20:00
6. środa 27.11.2019 17:45 - 20:00
7. środa 4.12.2019 17:45 - 20:00
8. środa 11.12.2019 17:45 - 20:00
9. środa 18.12.2019 17:45 - 20:00
10. środa 8.01.2020 17:45 - 20:00
11. środa 15.01.2020 17:45 - 20:00
12. środa 22.01.2020 17:45 - 20:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Przekazanie Słuchaczom w „podróżniczej” formie wiedzy o krajach i narodach zamieszkujących Bałkany;
 2. Zachęcenie Uczestników do bezpośredniego poznania Półwyspu;
 3. Podczas wykładowego „pobytu” w poszczególnych krajach, Słuchacze zaznajomią się z ich:

- historią, polityką i zjawiskami społecznymi;

- religią i jej wpływem na dzieje i tożsamość;

- czynnikami różnicującymi poszczególne społeczności;

- tradycją piśmienniczą, kulinarną, ludową i życia codziennego;

- osobliwościami geograficznymi i materialnymi.

Tematyka kursu

 1. Narodziny Bałkanów – fakty i mity.
 2. Bośnia i Hercegowina – zwierciadło Półwyspu.
 3. Bułgaria – kraina róż.
 4. Chorwacja – pod znakiem paradoksów.
 5. Czarnogóra – gdzie tradycja oznacza współczesność.
 6. Macedonia – słońce, które nigdy nie zachodzi.
 7. Serbia – wielkość i walka.
 8. Albania – czarny smok.
 9. Grecja – Bałkany czy Europa?
 10. Kosowo – gdzie nowe nie oznacza nowego.
 11. Rumunia – na obrzeżach Europy.
 12. Turcja – twórczyni „Bałkanów”.

Efekty kształcenia

Słuchacze po ukończeniu kursu potrafią zrozumieć specyfikę krajów i kultur bałkańskich.

Są przygotowani do samodzielnego zetknięcia się z narodowościami poznanymi na zajęciach. Rozumieją dzisiejsze zachowania społeczeństw Bałkanów uzależnione od ich regionalnej historii i przekazów cywilizacyjnych.

Są przygotowani do samodzielnej eksploracji poznanych terenów, zgodnie ze swymi zainteresowaniami i zdziwieniami powstałymi w trakcie wykładów, oraz własnymi schematami podróżowania.

Wzmacniają swe przekonanie o istnieniu tych samych wartości w całej Europie, pomimo jej odmienności regionalnej.

Potrafią odróżnić stereotypy od rzeczywistości bałkańskiej.

Metody pracy

Laboratorium humanistyczne. Składają się na niego, obok klasycznej metody akademickiej, nagrania audio i audio-video z podróży i badań terenowych oraz dokumentacja fotograficzna. Słuchacze są na bieżąco włączani do zajęć: czytają lektury, oglądają filmy oraz dyskutują o poruszanych zagadnieniach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (22h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów