Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej

Prowadzący: dr Kornelia Rybicka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 20.03.2017 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 27.03.2017 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 3.04.2017 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 10.04.2017 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 24.04.2017 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 8.05.2017 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 15.05.2017 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 22.05.2017 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 29.05.2017 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 5.06.2017 17:00 - 19:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Poznanie złożoności procesu adaptacji filmowej
 • Rozwijanie umiejętności czytania filmu dokumentalnego
 • Rozwijanie umiejętności pogłębionej analizy i interpretacji dzieł filmowych, ich hierarchizacji i wartościowania
 • Poznawanie wyznaczników i funkcji telewizji jako medium                                        

Tematyka kursu

 • Film jako medium i sztuka
 • Rodzaje i gatunki filmowe (kryteria podziału; gatunki filmowe a oczekiwania i przyzwyczajenia odbiorców; historyczna zmienność popularności poszczególnych gatunków)
 • Wielość i różnorodność modeli adaptacji filmowych
 • Wpływ doboru filmowych środków wyrazu na sposób przedstawienia rzeczywistości w filmie dokumentalny
 • Wpływ nowych technologii na kształtowanie się upodobań odbiorczych współczesnej widowni  (np. konwencja wideoklipowa, gry komputerowe, mnogość wątków, przemoc)
 • Funkcje telewizji jako medium (możliwości informacyjne, poznawcze, edukacyjne, rozrywkowe i terapeutyczne)

Efekty kształcenia

 • Rozróżnianie cech filmu w znaczeniu -medium i w znaczeniu – tekst artystyczny
 • Ocenianie znamiennej dla kina współczesnego hybrydyzacji rodzajowej i gatunkowej
 • Ocenianie adaptacji jako przyjętego przez twórcę filmu kierunku interpretacyjnego oryginału literackiego
 • Zanalizowanie i zinterpretowanie wybranego filmu dokumentalnego z uwzględnieniem zakresu i stopnia występującej w nich inscenizacji
 • Zinterpretowanie funkcji przekazu telewizyjnego na konkretnym przykładzie (np. reklamy, teledysku, talk show)
 • Wskazanie podobieństw i różnic  telewizyjnych serwisów informacyjnych konkretnych kanałów telewizyjnych

Metody pracy

Projektowane zajęcia będą obejmowały zarówno wykłady, jak i ćwiczenia warsztatowe. Szeroko rozumiana analiza i interpretacja tekstów kultury audiowizualnej ma motywować słuchaczy do samodzielnego wartościowania, a także podejmowania czynności twórczych. Istotną rolę podczas zajęć odgrywać będą zarówno spory wokół kondycji współczesnej kultury, jak i dyskusje nad różnorodnymi zagrożeniami i szansami ekspansywnie rozwijających się technologii. Uwzględnienie rozległości, tempa i złożoności przemian, jakie dokonują się w sferze kultury audiowizualnej, ułatwią ocenę współczesnej sceny komunikacyjnej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.