Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wielcy kompozytorzy baroku i ich dzieła

Prowadzący: dr Beata Michalak-Konieczna


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 28.03.2022 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 4.04.2022 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 11.04.2022 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 25.04.2022 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 9.05.2022 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 16.05.2022 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 23.05.2022 18:00 - 20:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- zapoznanie słuchacza z okresem baroku w muzyce: najważniejszymi formami muzycznymi, kompozytorami i wykonawstwem muzyki barokowej.

- rozwijanie umiejętności analitycznego słuchania muzyki

Tematyka kursu

Barok jako okres  w historii muzyki

Formy muzyki instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej w baroku

Życie i twórczość Antonia Vivaldiego, Jana Sebastiana Bacha i Jerzego Fryderyka Haendla

Wykonawstwo muzyki baroku.

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu:

- wzbogaca swoją wiedzę w zakresie baroku w muzyce, wielkich kompozytorów tego okresu i ich twórczości, form muzycznych i wykonawstwa muzycznego,

- poznaje wybraną literaturę muzyczną.

Metody pracy

pokaz multimedialny, percepcja muzyki,


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.