Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wielkopolska w najnowszych dziejach Polski

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Jankowiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2017 17:00 - 18:30
2. środa 1.02.2017 17:00 - 18:30
3. środa 8.02.2017 17:00 - 18:30
4. środa 15.02.2017 17:00 - 18:30
5. środa 22.02.2017 17:00 - 18:30
6. środa 1.03.2017 17:00 - 18:30
7. środa 8.03.2017 17:00 - 18:30
8. środa 15.03.2017 17:00 - 18:30
9. środa 22.03.2017 17:00 - 18:30
10. środa 29.03.2017 17:00 - 18:30
11. środa 5.04.2017 17:00 - 18:30
12. środa 12.04.2017 17:00 - 18:30
13. środa 19.04.2017 17:00 - 18:30
14. środa 26.04.2017 17:00 - 18:30
15. środa 10.05.2017 17:00 - 18:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest nie tylko zapoznanie jego uczestników z najnowszą historią Polski, w tym szczególnie Wielkopolski, ale także ukazanie zależności, jakie wpływały na dokonujące się przemiany. Ważnym elementem będzie ukazanie roli Wielkopolski w skali kraju, postrzegania jej z perspektywy centrum, ale także odwrotnie, postrzeganie Warszawy z perspektywy Wielkopolski. Ma to na celu próbę zmiany schematycznego spojrzenia na ten okres, ale także na wyprostowanie narosłych w ostatnim czasie mitów, i to zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Połączenie wykładu z elementami konwersatorium ma dać uczestnikom szansę na włączanie się do dyskusji, konfrontowanie swoich poglądów z innymi i wspólne wypracowywanie obrazu przeszłości. Ma też zachęcić uczestników do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na pojawiające się problemy.

 

Tematyka kursu

 • Narodziny PRL
 • Budowa nowej władzy w Wielkopolsce
 • Reforma rolna w Wielkopolsce
 • Walka o władzę
 • Stalinizm
 • Poznański Czerwiec
 • Mała stabilizacja
 • Poznański marzec 68
 • Epoka Gierka czyli cud na kredyt
 • Stan wojenny w Wielkopolsce
 • Wybory czerwcowe. Wielkopolska na drodze do kapitalizmu

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu :

- potrafi ukazać zależności, na wybranych przykładach wielkopolskiego etosu pracy. ze wskazaniem na tradycję oraz wartości cenione dawniej i dziś

- posiada wiedzę na temat sytuacji w regionie w zakresie kontaktów i współpracy Wielkopolski z innymi regionami Europy w ramach UE

- posiada wiedzę nt. roli Wielkopolski w skali kraju, postrzegania jej z perspektywy centrum, ale także odwrotnie, postrzeganie Warszawy z perspektywy Wielkopolski

 

Metody pracy

Multimedialne przedstawienie i interpretacja najnowszej historii  Wielkopolski, na tle dziejów najnowszych ze wskazaniem specyficznych cech regionu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.