Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Witraż w literaturze i sztuce

Prowadzący: dr Rozalia Wojkiewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 30.03.2022 19:00 - 20:30
2. środa 6.04.2022 19:00 - 20:30
3. środa 13.04.2022 19:00 - 20:30
4. środa 20.04.2022 19:00 - 20:30
5. środa 27.04.2022 19:00 - 20:30
6. środa 4.05.2022 19:00 - 20:30
7. środa 11.05.2022 19:00 - 20:30
8. środa 18.05.2022 19:00 - 20:30
9. środa 25.05.2022 19:00 - 20:30
10. środa 1.06.2022 19:00 - 20:30
11. środa 8.06.2022 19:00 - 20:30
12. środa 15.06.2022 19:00 - 20:30
13. środa 22.06.2022 19:00 - 20:30
14. środa 29.06.2022 19:00 - 20:30
15. środa 6.07.2022 19:00 - 20:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  • Zaznajomienie słuchaczy z dziełami i arcydziełami literatury polskiej i światowej, przede wszystkim dziewiętnastowiecznymi, powstałymi z fascynacji witrażem, gotyckimi katedrami i wiekami średnimi. 
  • Doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego. 
  • Formowanie świadomości komparatystycznego oraz interdyscyplinarnego statusu wiedzy o literaturze i kulturze, w tym szczególne zwrócenie uwagi na połączenia historii literatury z historią innych sztuk (architektura, malarstwo, zagadnienie ekfrazy). 
  • Zaznajomienie słuchaczy z najważniejszymi zabytkami architektonicznymi gotyku oraz ich symboliką. 
  • Formowanie wrażliwości humanistycznej oraz postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Tematyka kursu

Intencją spotkań będzie namysł nad utworami literackimi – lirycznymi i prozatorskimi – które powstały z fascynacji witrażem. Do uczestnictwa w kursie zapraszam wszystkich, których ciekawią średniowieczne kościoły, symbolika sakralnych przestrzeni, korespondencja sztuk i fenomen zjawiska witrażu, sztuki światła i barwy. Jaką rolę odgrywał witraż w wyobraźni XIX wieku? Czy istnieje literacka „witrażowość”? Czym są dziewiętnastowieczne „opowieści okienne” (tak zwane storied windows)? Dlaczego witraż, ta niezwykła „samoświecąca ściana barwna”, tak mocno fascynował wyobraźnie poetów, pisarzy i malarzy? Czym jest estetyka światła i „filozofia” witrażu? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi wspólnie! Zapraszam.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

 – wskazać i omówić teksty literackie, przede wszystkim dziewiętnastowieczne, powstałe z fascynacji witrażem, dostrzec związki literatury, kultury i sztuki XIX wieku z kulturą i sztuką średniowiecza oraz wskazać najważniejsze zabytki architektoniczne gotyku;

– wskazać wybranych twórców, a także utwory literackie obu faz the Gothic Revival, zreferować ich problematykę oraz kształt estetyczny z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej;

– odczytywać utwory polskie w kontekście najwybitniejszych prac pisarzy anglojęzycznych i francuskich modernizmu;

– analizować, interpretować i wartościować teksty literackie powstałe z fascynacji witrażem oraz średniowiecznymi świątyniami, reprezentatywne – przede wszystkim – dla wieku XIX,  z wykorzystaniem podstawowej wiedzy o kulturze i sztuce wieku XIX, jak również gotyku, estetyce średniowiecza, sprawnie posługiwać się terminologią z zakresu historii architektury gotyckiej.

Metody pracy

Zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy (wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja). Kurs wzbogacają materiały audio-wizualne. 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.