Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Własna praca czy praca w korporacji- podejście praktyczne

Prowadzący: prof. UAM dr hab. inż. Witold Hołubowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 1.12.2018 9:00 - 14:00
2. sobota 8.12.2018 9:00 - 14:00
3. sobota 15.12.2018 9:00 - 14:00
4. sobota 12.01.2019 9:00 - 14:00
5. sobota 19.01.2019 9:00 - 14:00

Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznać uczestników i częściowo aktywnie przećwiczyć zestaw podstawowych pojęć i doświadczeń związanych z prowadzeniem własnej firmy. Podać i przedyskutować w ramach warsztatów główne elementy związane z pracą w korporacji.
Przedmiot bazuje na doświadczeniach podobnego przedmiotu prowadzonego przez W. Hołubowicza od wielu lat na studiach dziennych i niestacjonarnych.

Tematyka kursu

 • Szeroka gama małych firm polskich – prezentacja i analiza z punktu widzenia początkującego przedsiębiorstwa
 • Wyszukiwanie pomysłu i wdrażanie ich w formie małej firmy.
 • Formy i procedury zakładania małej firmy
 • Myślenie biznesowe, analiza biznesowa, zarządzanie ryzykiem biznesowym.
 • Podstawowe procesy występujące w małej firmie
 • Zarządzanie zespołem, projektem i przywództwo.
 • Cechy struktur hierarchicznych oraz ich przełożenie na działanie wielkich firm i instytucji.
 • Podstawowe procesy występujące w wielkich firmach i instytucjach oraz działanie w zespole, w tym zespole zróżnicowanym kulturowo.

 

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć:

 • Rozumie podstawowe mechanizmy oraz formy organizacyjno-prawne funkcjonowania małej firmy
 • Posiada wiedzę na temat cech wymaganych od lidera aby był w stanie założyć i prowadzić własną firmę oraz zna temat mechanizmów zarządzania zespołem i projektem.
 • Ma wiedzę na temat realizacji podstawowych procesów w firmie: analizy finansów, zarządzania pracownikami, mechanizmów marketingu, innowacyjności oraz obsługi klienta
 • ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania dużych zespołów ludzkich, np. wielkich korporacji
 • potrafi podać i prawidłowo zinterpretować przykłady małych firm działających na rynku polskim, opisanych w prasie albo zaobserwowanych we własnym otoczeniu
 • potrafi podać i prawidłowo zinterpretować różne aspekty procesów wewnętrznych w firmie

Metody pracy

Podczas prowadzenia przedmiotu używana jest unikalna, autorska formuła organizacyjna. Jej głównymi elementami są:

 • Wykład tradycyjny (na bazie prezentacji multimedialnej)
 • Pisanie przez uczestników cotygodniowych krótkich komentarzy pisemnych do prowadzącego, świadczącej o pracy własnej uczestnika w domu
 • Użycie na zajęciach profesjonalnych gier szkoleniowych
 • Wykorzystywanie filmów szkoleniowych
 • Realizacja na zajęciach warsztatowych pracy w grupach połączonych z dyskusją

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny