Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Własny biznes krok po kroku

Prowadzący: dr Paweł Gondek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 18.10.2019 17:30 - 20:30
2. piątek 25.10.2019 17:30 - 20:30
3. piątek 8.11.2019 17:30 - 20:30
4. piątek 15.11.2019 17:30 - 20:30
5. piątek 22.11.2019 17:30 - 20:30
6. piątek 29.11.2019 17:30 - 20:30
7. piątek 6.12.2019 17:30 - 20:30
8. piątek 13.12.2019 17:30 - 19:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami formułowania celów i aspiracji biznesowych

- zrozumienie potrzeb klientów

- kształtowanie umiejętności w zakresie metod i narzędzi zarządzania strategicznego w biznesie

- zbudowanie u słuchaczy umiejętności analizy sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia

- umiejętność opracowania scenariusza rozwoju i kształtowania wizerunku podmiotu

- podnoszenie kompetencji społecznych niezbędnych do pracy w zespole

- przekazanie podstawowych kompetencji motywacyjnych

- przekazanie umiejętności analizy finansowej przedsiębiorstwa

- poznanie prawnych aspektów działalności przedsiębiorstwa

- pokazanie możliwych źródeł finansowania przedsiębiorstwa

Tematyka kursu

 1. Pomysł na biznes – definiowanie celów i potrzeb
 2. Prawne aspekty działalności gospodarczej
 3. Finansowe aspekty działalności gospodarczej
 4. Analiza mikrootoczenia, analiza makrootoczenia, analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa
 5. HR, czyli ludzie – budowanie zespołu
 6. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi – planowanie zatrudnienia i formy świadczenia pracy, rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy, kierowanie ludźmi w organizacji, zarządzanie efektami pracy, ocenianie pracowników, rozwój zasobów ludzkich
 7. Koncepcje rozwoju potencjału przedsiębiorstwa
 8. Budowanie planu strategicznego
 9. Elementy promocji i marketingu.

Efekty kształcenia

- słuchacz potrafi wyznaczyć jasne i mierzalne cele działania przedsiębiorstwa

- uczestnik kursu zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawnych aspektów działalności gospodarczej

- uczestnik kursu rozumie procesy i zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie

- uczestnik kursu zna i potrafi zastosować podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz wskaźniki kondycji finansowej przedsiębiorstwa

- uczestnik kursu potrafi zbudować przykładową strategię rozwoju przedsiębiorstwa

- uczestnik kursu rozumie potrzebę analizy zasobów przedsiębiorstwa, w tym znaczenie eliminacji jego słabych stron i wykorzystanie mocnych

- słuchacz zna i potrafi wykorzystać postawy zarządzania zasobami ludzkimi

- słuchacz wykazuje wiedzę na temat podstawowych form promocji, reklamy, marketingu i public relations, a także budowania wizerunku i reputacji firmy.

Metody pracy

Wykład problemowy, case study, warsztaty.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Studium przypadku (case study)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów