Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Woda na Ziemi. Zasoby, degradacja, ochrona

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Katarzyna Kowalczewska-Madura


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.01.2021 16:30 - 18:00
2. czwartek 28.01.2021 16:30 - 18:00
3. środa 3.02.2021 16:30 - 18:00
4. czwartek 4.02.2021 16:30 - 18:00
5. środa 10.02.2021 16:30 - 18:00
6. czwartek 11.02.2021 16:30 - 18:00
7. środa 17.02.2021 16:30 - 18:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników kursu z problemami dotyczącymi zasobów wodnych na Ziemi: ich wielkości, sposobu i intensywności wykorzystania, zagrożeń oraz możliwości ochrony

Tematyka kursu

Zasoby wodne na świecie, sposoby gospodarowania wodą, ujmowanie i uzdatnianie wód na cele bytowe, problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i przeciwdziałanie tym zmianom, oczyszczanie ścieków, formy ochrony wód, sposoby rekultywacji jezior

Efekty kształcenia

Wiedza o sposobach gospodarowania zasobami wodnymi , znajomość  obecnego stanu  jakości wód oraz przyczyn jego pogorszenia, znajomość sposobów ujmowania i uzdatniania wody do picia, wiedza o procesach zachodzących w oczyszczani ścieków, zrozumienie potrzeby ochrony zasobów wód powierzchniowych oraz możliwości rekultywacji zbiorników wodnych.

Metody pracy

Wykład on-line


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny