Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Woda źródło życia- jak dbać o zasoby wodne

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Katarzyna Kowalczewska-Madura


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.03.2021 16:30 - 18:00
2. czwartek 18.03.2021 16:30 - 18:00
3. piątek 19.03.2021 16:30 - 18:00
4. środa 24.03.2021 16:30 - 18:00
5. czwartek 25.03.2021 16:30 - 18:00
6. piątek 26.03.2021 16:30 - 18:00
7. środa 31.03.2021 16:30 - 18:00
8. czwartek 1.04.2021 16:30 - 17:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników kursu z problemami dotyczącymi zasobów wodnych na Ziemi: ich wielkości, sposobu i intensywności wykorzystania, zagrożeń oraz możliwości ochrony.

Tematyka kursu

 • Zasoby wody na świecie,
 • Sposoby gospodarowania wodą,
 • Ujmowanie i uzdatnianie wód dla ludności,
 • Problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych
 • Oczyszczanie ścieków
 • Formy i sposoby ochrony wód
 • Sposoby oszczędzania wody w gospodarstwach domowych
 • Wykorzystanie wód deszczowych
 • Metody rekultywacji jezior

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia uczestnik kursu:

 • posiada wiedzę o sposobach gospodarowania zasobami wodnymi,
 • posiada wiedzę na temat obecnego stanu jakości wód oraz przyczyn jego pogorszenia,
 • zna sposoby ujmowania i uzdatniania wody do picia,
 • posiada wiedzę o procesach zachodzących w oczyszczani ścieków,
 • rozumie potrzeby ochrony zasobów wód powierzchniowych
 • zna metody rekultywacji zbiorników wodnych.
 • rozumie potrzeby oszczędzania wody i racjonalnego nią gospodarowania

Metody pracy

Wykład on-line


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test on-line

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów