Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wojna i społeczeństwo w starożytnym Rzymie

Prowadzący: dr Łukasz Różycki


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 25.03.2017 9:00 - 11:15
2. sobota 1.04.2017 9:00 - 11:15
3. sobota 8.04.2017 9:00 - 11:15
4. sobota 22.04.2017 9:00 - 11:15
5. sobota 29.04.2017 9:00 - 11:15

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest możliwe dokładne prześledzenie historii wojsk rzymskich od okresu późnej republiki aż do upadku zachodniej części cesarstwa. Narracja prowadzona będzie z uwzględnieniem najważniejszych konfliktów oraz zmian w wojskowości rzymskiej, tak taktyce, strategii, jak i w rynsztunku.

Tematyka kursu

Tematem zajęć będzie szeroko rozumiana wojskowość rzymska. W toku wykładów zostaną poruszone kwestie rynsztunku legionistów, taktyki, strategii, najważniejszych kampanii oraz bitew, ale także wpływu armii na społeczeństwo rzymskie.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać pogłębioną wiedzę na temat wojskowości rzymskiej oraz przeciwników z którymi Rzym mierzył się na przestrzeni wieków.

Metody pracy

Główną metodą pracy będzie forma wykładu, otwartego na dyskusję z kursantami. W toku zajęć odbędzie się również jeden warsztat poświęcony rynsztunkowi rzymskiemu na przestrzeni wieków, kiedy to Kursanci będą mogli „poczuć żywą historię”.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny