Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Wprowadzenie do arteterapii

Prowadzący: dr Marcela Kościańczuk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 9.10.2017 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 16.10.2017 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 23.10.2017 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 30.10.2017 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 6.11.2017 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 13.11.2017 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 20.11.2017 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 27.11.2017 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 4.12.2017 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 11.12.2017 17:00 - 18:30
11. poniedziałek 18.12.2017 17:00 - 18:30
12. poniedziałek 8.01.2018 17:00 - 18:30
13. poniedziałek 15.01.2018 17:00 - 18:30
14. poniedziałek 22.01.2018 17:00 - 18:30
15. poniedziałek 29.01.2018 17:00 - 18:30

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uczestnik zapozna w praktyczny sposób  podstawowe metody prowadzenia arteterapii oraz dostosowanie odpowiednich metod do różnorodnych grup docelowych. 

Tematyka kursu

Plastykoterapia

Bajkoterapia i literaturoterapia

Muzykoterapia

Terapia tańcem i ruchem

Filmoterapia

Wykorzystanie fotografii w procesie terapii

Wizualizacja i relaksacja

Drama jako metoda terapeutyczna

 

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

Znał podstawowe techniki pracy arteterapeuty.

Rozumiał zasadnicze różnice w stosowaniu określonych podejść.

Rozumiał różnice między arteterapią a terapią zajęciową.

Umiał wykorzystać w praktyce niektóre metody arteterapeutyczne.

Prowadził autorefleksję nad własnym wykorzystaniem określonych metod arteterapii

Metody pracy

Warsztat, studia przypadków, elementy wykładu, fragmenty filmów z omówieniem.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin jest nieobowiązkowy. Dla osób, które będą chciały wziąć udział w egzaminie będzie on obejmował przygotowanie zajęć arteterapeutycznych i zaprezentowanie ich grupie ćwiczeniowej.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów