Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wprowadzenie do języka i kultury Afrikaans

Prowadzący: mgr Karen Kuhn


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 15.03.2018 17:30 - 19:45
2. czwartek 22.03.2018 17:30 - 19:45
3. czwartek 5.04.2018 17:30 - 19:45
4. czwartek 12.04.2018 17:30 - 19:45
5. czwartek 19.04.2018 17:30 - 19:45
6. czwartek 26.04.2018 17:30 - 19:45
7. czwartek 10.05.2018 17:30 - 19:45
8. czwartek 17.05.2018 17:30 - 19:45
9. czwartek 24.05.2018 17:30 - 19:45
10. czwartek 31.05.2018 17:30 - 19:45

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Osiągnięcie przez studentów poziomu A1 języka Afrikaans.

Wyposażenie w umiejętność zrozumienia kulturowych aspektów ludzi mówiących w języku Afrikaans, w odniesieniu do historii kraju i pozostałych grup etnicznych zamieszkujących RPA

Tematyka kursu

wprowadzenie do kursu + rozpoczęcie nauki języka Afrikaans

historia RPA + nauka Afrikaans

kultura Afrykanerów + nauka Afrikaans

 tradycje i muzyka Afrykanerów + nauka Afrikaans

 południowoafrykańskie filmy + nauka Afrikaans

kultury Xhosa, Zulu I Ndebele + nauka Afrikaans

kultury Xhosa, Zulu I Ndebele kontynuacja + nauka Afrikaans

tradycyjne południowoafrykańskie jedzenie +nauka Afrikaans

tradycyjne południowoafrykańskie jedzenie kontynuacja +nauka Afrikaans

geografia RPA + nauka Afrikaans

 geografia RPA + nauka Afrikaans

podsumowanie i powtórzenie

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu student będzie potrafił komunikować się w języku Afrikaans na poziomie A1.

Student uzyska wgląd i zrozumienie dla zróżnicowania kultur RPA.

Student będzie posiadał podstawową wiedzę na temat historii I geografii RPA.

Metody pracy

Wykład teoretyczny, ćwiczenie konwersacji w języku Afrikaans, prezentacje multimedialne, projekcje filmów, prezentowanie materiału muzycznego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemny egzamin z języka Afrikaans na poziomie A1. Prezentacja ustna na temat wybranego aspektu kultury/historii RPA.