Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wprowadzenie do języka i kultury Afrikaans

Prowadzący: mgr Karen Kuhn


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 15.03.2018 17:30 - 19:45
2. czwartek 22.03.2018 17:30 - 19:45
3. czwartek 5.04.2018 17:30 - 19:45
4. czwartek 12.04.2018 17:30 - 19:45
5. czwartek 19.04.2018 17:30 - 19:45
6. czwartek 26.04.2018 17:30 - 19:45
7. czwartek 10.05.2018 17:30 - 19:45
8. czwartek 17.05.2018 17:30 - 19:45
9. czwartek 24.05.2018 17:30 - 19:45
10. czwartek 31.05.2018 17:30 - 19:45

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Osiągnięcie przez studentów poziomu A1 języka Afrikaans.

Wyposażenie w umiejętność zrozumienia kulturowych aspektów ludzi mówiących w języku Afrikaans, w odniesieniu do historii kraju i pozostałych grup etnicznych zamieszkujących RPA

Tematyka kursu

wprowadzenie do kursu + rozpoczęcie nauki języka Afrikaans

historia RPA + nauka Afrikaans

kultura Afrykanerów + nauka Afrikaans

 tradycje i muzyka Afrykanerów + nauka Afrikaans

 południowoafrykańskie filmy + nauka Afrikaans

kultury Xhosa, Zulu I Ndebele + nauka Afrikaans

kultury Xhosa, Zulu I Ndebele kontynuacja + nauka Afrikaans

tradycyjne południowoafrykańskie jedzenie +nauka Afrikaans

tradycyjne południowoafrykańskie jedzenie kontynuacja +nauka Afrikaans

geografia RPA + nauka Afrikaans

 geografia RPA + nauka Afrikaans

podsumowanie i powtórzenie

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu student będzie potrafił komunikować się w języku Afrikaans na poziomie A1.

Student uzyska wgląd i zrozumienie dla zróżnicowania kultur RPA.

Student będzie posiadał podstawową wiedzę na temat historii I geografii RPA.

Metody pracy

Wykład teoretyczny, ćwiczenie konwersacji w języku Afrikaans, prezentacje multimedialne, projekcje filmów, prezentowanie materiału muzycznego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemny egzamin z języka Afrikaans na poziomie A1. Prezentacja ustna na temat wybranego aspektu kultury/historii RPA.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów