Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Wprowadzenie do pedagogiki kultury popularnej

Prowadzący: mgr Daria Wrona


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 9.10.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 27.10.2020 16:45 - 18:15
2. wtorek 3.11.2020 16:45 - 18:15
3. wtorek 10.11.2020 16:45 - 18:15
4. wtorek 17.11.2020 16:45 - 18:15
5. wtorek 24.11.2020 16:45 - 18:15
6. wtorek 1.12.2020 16:45 - 18:15
7. wtorek 8.12.2020 16:45 - 18:15
8. wtorek 15.12.2020 16:45 - 17:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • zrozumienie i umiejętność określania i definiowania odpowiednich pojęć związanych z zakresem pedagogiki kultury popularnej i kultury popularnej,
 • zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami pedagogiki kultury popularnej i kultury popularnej,
 • umiejętność praktycznego zastosowania tematyki poruszonej w pedagogice kultury popularnej,
 • zapoznanie z podstawowymi koncepcjami stosowanymi w pedagogice kultury popularnej i kulturze popularnej.

Tematyka kursu

Dotyczy pojęć i zjawisk związanych z kulturą popularną, która w ostatnich dziesięcioleciach stanowi medium, za pośrednictwem którego pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy czy rodzice mogą komunikować się z młodszym pokoleniem. W związku z zauważeniem, iż kultura popularna stanowi nieodłączny element subkultur młodzieżowych powstał kierunek pedagogiki nazywany pedagogiką kultury popularnej – oznacza to, iż temu obszarowi powinno zostać poświęcone więcej uwagi i zrozumienia. W skład kursu wchodzą takie tematy, jak:

 • Cosplay i jego historia,
 • Anime, manga i kultura Japonii,
 • Gry komputerowe,
 • Animacje, seriale i filmy,
 • Muzyka, tatuaże,
 • Książki i komiksy.

            Tematy poruszane podczas kursu będą związane z globalizacją i kształtowaniem się tożsamości młodzieży.

Efekty kształcenia

 • zna podstawowe definicje i elementarną terminologię używaną w pedagogice kultury popularnej i kulturze popularnej i rozumie ich źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych,
 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki kultury popularnej i kultury popularnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych,
 • potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku polskim i innym nowożytnym, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogiki kultury popularnej i kultury popularnej; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin,
 • dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyk,
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w obrębie pedagogiki kultury popularnej i kultury popularnej.

Metody pracy

 • Dyskusja,
 • Praca z tekstem,
 • Metoda ćwiczeniowa,
 • Demonstracje dźwiękowe i/lub wideo,
 • Metody aktywizujące,
 • Praca  grupach.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

prezentacja multimedialna (indywidualna lub grupowa)