Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Wprowadzenie do prawosławia

Prowadzący: ks. dr Jurij Bojcheniuk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 14.10.2017 11:00 - 13:15
2. sobota 21.10.2017 11:00 - 13:15
3. sobota 28.10.2017 11:00 - 13:15
4. sobota 4.11.2017 11:00 - 13:15
5. sobota 18.11.2017 11:00 - 13:15
6. sobota 25.11.2017 11:00 - 13:15
7. sobota 2.12.2017 11:00 - 13:15
8. sobota 9.12.2017 11:00 - 13:15
9. sobota 16.12.2017 11:00 - 13:15
10. sobota 13.01.2018 11:00 - 13:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi teologii, duchowości i struktury Cerkwi Prawosławnej, historii  prawosławia w różnych państwach Europy i świata, a także wpływu na Cerkiew kultury bizantyjskiej.

Tematyka kursu

 1. Powstanie Cerkwi Prawosławnej (ortodoksyjnej). Podział organizacyjny i terytorialny: cerkwie autokefaliczne i autonomiczne oraz niekanoniczne. Rys historyczny wszystkich Cerkwi Prawosławnych na świecie.
 2. Historia Cerkwi Prawosławnych w Rosji i Polsce.
 3. Historia Cerkwi Prawosławnych w Serbii i Bułgarii.
 4. Cerkwie unickie na świecie. Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka na Ukrainie i w Polsce.
 5. Duchowość i teologia prawosławna. Różnicy dogmatyczne: katolickie i prawosławne.
 6. Monastycyzm w prawosławiu. Duchowieństwo czarne i białe.
 7. Hezyhazm – poznanie Boga poprzez praktyki duchowe w prawosławiu.
 8. Święte miejsca w prawosławiu: Palestyna, Rosja, Ukraina, Polska i inne.
 9. Wpływ kultury bizantyjskiej (sztuka, pismo, muzyka itp.) na Cerkwie Prawosławne.
 10. Kultura, kulturoznawstwo i kulturologia a prawosławie.

Efekty kształcenia

W trakcie realizacji kursu  uczestnicy poznają zagadnienia związane z podziałem organizacyjnym i terytorialnym Cerkwi Prawosławnej (ortodoksyjnej), a także  jej historię  w różnych państwach na świecie, zapoznają się z teologią  i duchowością  prawosławną, zróżnicowaniem  dogmatycznym  pomiędzy Kościołem katolickim i prawosławnym oraz z wpływem kultury bizantyjskiej na Cerkwi prawosławne.

Metody pracy

Wykład interaktywny oparty na prezentacjach Power Point, wykorzystujących materiały audio-wizualne. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja, która zakłada aktywny udział  słuchaczy, także w oparciu o wskazane pozycie bibliograficzne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin na bazie przerobionego materiału.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów