Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wprowadzenie do psychologii muzyki

Prowadzący: dr hab. Piotr Podlipniak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.01.2017 16:30 - 18:00
2. czwartek 2.02.2017 16:30 - 18:00
3. czwartek 9.02.2017 16:30 - 18:00
4. czwartek 16.02.2017 16:30 - 18:00
5. czwartek 23.02.2017 16:30 - 18:00
6. czwartek 2.03.2017 16:30 - 18:00
7. czwartek 9.03.2017 16:30 - 18:00
8. czwartek 16.03.2017 16:30 - 18:00
9. czwartek 23.03.2017 16:30 - 18:00
10. czwartek 30.03.2017 16:30 - 18:00
11. czwartek 6.04.2017 16:30 - 18:00
12. czwartek 13.04.2017 16:30 - 18:00
13. czwartek 20.04.2017 16:30 - 18:00
14. czwartek 27.04.2017 16:30 - 18:00
15. czwartek 4.05.2017 16:30 - 18:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesną wiedzą na temat specyfiki doświadczenia psychicznego muzyki, a także na temat poszczególnych aspektów funkcjonowania umysłu muzycznego człowieka.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje takie zagadnienia jak: związek muzyki z emocjami, czyli próba odpowiedzi w oparciu o dotychczasowe ustalenia naukowe, dlaczego muzyka nas porusza; podobieństwa i różnice pomiędzy mową, a muzyką; rozwój umiejętności muzycznych człowieka; kwestia ewolucyjnej genezy ludzkiej muzyczności i spór o przystosowawcze funkcje muzyki; neurobiologiczne i neuropsychologiczne modele umysłu muzycznego, wraz z krótką charakterystyką przetwarzania bodźców muzycznych w układzie nerwowym człowieka; umysł muzyczny z perspektywy międzykulturowej, czyli o podobieństwach i różnicach kulturowych doświadczenia muzycznego; specyfika zdolności tzw. słuchu absolutnego; doświadczenie czasu i wysokości w muzyce; współzależność pomiędzy czynnikami dziedzicznymi i kulturowymi w kształtowaniu umiejętności muzycznych; społeczne funkcje muzyki; przyczyny obserwowanych złudzeń muzycznych; rola muzyki w terapii, czyli podstawy teoretyczne muzykoterapii.

Efekty kształcenia

Efektami kształcenia będą: umiejętność interpretacji doświadczenia muzycznego w kategoriach funkcjonowania mechanizmów psychicznych odpowiedzialnych za poszczególne aspekty doświadczenia muzycznego; rozumienie współzależności pomiędzy naturą muzyczną człowieka a wpływem środowiska kulturowego na kształt umysłu muzycznego; znajomość współczesnych poglądów na temat genezy muzyki i jej funkcji przystosowawczych; rozumienie zależności pomiędzy dźwiękiem jako zjawiskiem akustycznym i strukturą muzyczną jako zjawiskiem psychicznym; umiejętność rozpoznawania podstawowych cech struktury muzycznej wraz z wiedzą na temat specyfiki kształtowania się tych cech w procesie percepcji muzyki; rozumienie odrębności słuchania muzyki na tle słuchania innych zjawisk dźwiękowych; rozumienie podstaw budowy i funkcjonowania tych części układu nerwowego człowieka, które zaangażowane są w percepcję muzyki; rozumienie przyczyn reakcji emocjonalnej na muzykę; znajomość sekwencji rozwoju umiejętności muzycznych człowieka.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną z przykładami dźwiękowymi i prezentacją przykładów muzycznych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.